Publikácie

CMMRaPI a CERN – publikácie


ADC – Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch – 2024


[] Modeling and Analysis of Distributed Control Systems: Proposal of a Methodology / Milan Tkáčik … [et al.] Spôsob prístupu: https://www.mdpi.com/2227-9717/12/1/5 – 2021. In: Processes. – Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 12, č. 5 (2024), s. [1-20] [online]. – ISSN 2227-9717 (online)
[TKÁČIK, Milan – JADLOVSKÝ, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÁ, Anna – TKÁČIK, Tomáš]


ADC – Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch – 2021


[301358] Design of Aerodynamic Ball Levitation Laboratory Plant / Tomáš Tkáčik … [et al.] Spôsob prístupu: https://www.mdpi.com/2227-9717/9/11/1950/htm… – 2021. In: Processes. – Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 9, č. 11 (2021), s. [1-19] [online]. – ISSN 2227-9717 (online)
[TKÁČIK, Tomáš – TKÁČIK, Milan – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÁ, Anna]


ADC – Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch – 2020


[217931] FRED-Flexible Framework for Frontend Electronics Control in ALICE Experiment at CERN / Milan Tkáčik … [et al.] – 2020.In: Processes. Roč. 8, č. 5 (2020), s. [1-16] [online]. – ISSN 2227-9717 (online) Spôsob prístupu: https://doi.org/10.3390/pr8050565…
[TKÁČIK, Milan – JADLOVSKÝ, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – KOSKA, Lukáš – JADLOVSKÁ, Anna – DONADONI, Michele]


ADF – Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch – 2020


[217931] DARMA – Information System for Accesing LHC Data within the ALICE Experiment at CERN / J. Jadlovský … [et al.] – 2020. In: Acta Electrotechnica et Informatica. – Košice, FEI Roč. 20, č. 4 (2020), s. 19-26 [print, online] ISSN 1335-8243 Spôsob prístupu: http://www.aei.tuke.sk/papers/2020/4…
[JADLOVSKÝ, Ján – TKÁČIK, Milan – JADLOVSKÁ, Slávka – PÁNIK, Michal]


V2 – Výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborník – vedecký


[307865] Modifikácia informačného systému DARMA pre experiment ALICE CERN / Martin Kopecký, Tomáš Tkáčik, Ján Jadlovský  – 2023.In: Electrical Engineering and Informatics 14 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 267-271 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-553-4407-2  Spôsob prístupu: http://eei.fei.tuke.sk/data/EEI-14.pdf.
[KOPECKÝ, Martin – TKÁČIK, Tomáš – JADLOVSKÝ, Ján]

[307114] Modeling and Experimental Identification of Nonlinear Dynamical Systems / Tomáš Tkáčik Spôsob prístupu: http://scyr.kpi.fei.tuke.sk/wp-content/scyr-files/proceedings/SCYR_2023_Proceedings.pdf… – 2023. In: 23rd Scientific Conference of Young Researchers : proceedings from conference. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 103-104 . – ISBN 978-80-553-4377-8
[TKÁČIK, Tomáš]


AFC – Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách – 2017


[187518] Information System for Alice Experiment Data Access / J. Jadlovsky … [et al.]  – 2017.In: ICALEPS 2017. -Barcelona : Mondial and Cititravel Congresos, 2017 P. 1-4. – ISBN 978-3-95450-193-90  Spôsob prístupu:http://www.icalepcs2017.orghttp://icalepcs2017.vrws.de/papers/thpha041.pdf
[JADLOVSKÝ, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Anna – ČERKALA, Jakub – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik – TKÁČIK, Milan – HANC, Erik – CHOCHULA, P. – BOND, P.M.]

[187519] Communication architecture of the detector control system for the inner tracking system / J. Jadlovský … [et al.]  – 2017.In: ICALEPCS 2017. – Barcelona : Mondial and Cititravel Congresos, 2017 P. 1-4. – ISBN 978-3-95450-193-90,Spôsob prístupu: http://www.icalepcs2017.orghttp://icalepcs2017.vrws.de/papers/thpha208.pdf
[JADLOVSKÝ, Ján – JADLOVSKÁ, Anna – JADLOVSKÁ, Slávka – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik – KOPČÍK, Michal – ČABALA, Ján – TKÁČIK, Milan – CHOCHULA, Peter – PINAZZA, O.]

[187520] A Novel General Purpose Data Acquisition Board with a DIM Interface / J. Jadlovský … [et al.]  – 2017.In: ICALEPS 2017. – Barcelona : Mondial and Cititravel Congresos, 2017 P. 1-4. – ISBN 978-3-95450-193-90  Spôsob prístupu:http://www.icalepcs2017.orghttp://icalepcs2017.vrws.de/papers/thpha076.pdf
[JADLOVSKÝ, Ján – JADLOVSKÁ, Anna – JADLOVSKÁ, Slávka – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik – KOPČÍK, Michal – ČABALA, Ján – TKÁČIK, Milan – CHOCHULA, Peter – PINAZZA, O.]

[147037] External Access to ALICE Controls Conditions Data / Ján Jadlovský … [et al.] – 2014.In: Journal of Physics : Conference Series (JPCS) : 20th International Conference on Computing in High Energy and Nuclear Physics : CHEP 2013 : Amsterdam, Netherlands. – Bristol : Institute of Physics Publishing, 2013 Vol. 513 (2014), p. 1-5. – ISSN 1742-6588 Spôsob prístupu: http://iopscience.iop.org/1742-6596/513/1/012015/pdf/1742-6596_513_1_012015.pdf.
[JADLOVSKÝ, Ján – JADLOVSKÁ, Anna – SARNOVSKÝ, Ján – JAJČIŠIN, Štefan – ČOPÍK, Matej – JADLOVSKÁ, Slávka – PAPCUN, Peter – BIELEK, Radoslav – ČERKALA, Jakub – KOPČÍK, Michal – CHOCHULA, Peter – AUGUSTINUS, Andre]


BFA – Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí


[143155] External Access to Alice Controls Conditions Data / Peter Chochula … [et al.] – 2013.In: CHEP 2013 : 20th International Conference on Computing in High Energy and Nuclear Physics : Book of abstracts : 14-18 October 2013, Amsterdam,. – Amsterdam : Dutch National Institute for Sub-atomic Physics, 2013 P. 1-1.
[CHOCHULA, Peter – AUGUSTINUS, Andre – JADLOVSKÝ, Ján – JADLOVSKÁ, Anna – SARNOVSKÝ, Ján – JAJČIŠIN, Štefan – ČOPÍK, Matej – JADLOVSKÁ, Slávka – PAPCUN, Peter – BIELEK, Radoslav – ČERKALA, Jakub – KOPČÍK, Michal]

CMMRaPI a CERN – riešené DzP / DP / BP (2016-2025)

Dizertačné práce:
Ing. TKÁČIK, Milan: Metódy a prostriedky pre návrh, modelovanie a realizáciu distribuovaných systémov riadenia veľkých fyzikálnych experimentov, FEI TU, Košice, 2023 (školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.)

Ing. KOSKA, Lukáš: Návrh metodiky pre modelovanie, analýzu a simuláciu efektívne kráčajúcich robotických systémov, FEI TU, Košice, 2021, (školiteľ: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.)

Ing. VOŠČEK, Dominik: Hybridné modely kyber-fyzikálnych systémov a ich aplikácia v rámci distribuovaného systému riadenia, FEI TU, Košice, 2019
(školiteľ: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.)

Diplomové práce:
Bc. KOPECKÝ, Martin: Realizácia informačných systémov na úrovni databázových systémov s väzbou na SCADA a vnorené systémy – ALICE CERN, FEI, TU, Košice, 2023, (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.)

Bc. PÁNIK, Michal: Realizácia informačného systému pre prístup k dátam z LHC v rámci experimentu ALICE-CERN, FEI, TU, Košice, 2020, (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.)

Bc. TKÁČIK, Milan: Embedded systémy a ich implementácia v rámci distribuovaných riadiacich a monitorovacích systémov, FEI, TU, Košice,  2019, (Obhajoba, vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.)

Bc. BŘEZINA, Adam: Embedded systémy a ich implementácia v rámci mobilných robotickych systémov, FEI, TU, Košice, 2019, (Obhajoba, vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.)

Bc. HANC, Erik: Návrh informačného systému pre vzdialený off-line prístup k dátam z LHC urýchľovača v rámci experimentu ALICE v CERN-e, FEI TU, Košice, 2018, (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.)

Bakalárske práce:
PÁNIK, Michal: Realizácia aplikácií na úrovni databázových systémov s väzbou na SCADA systémy a embedded systémy, FEI, TU, Košice, 2018, (Obhajoba, vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.)

TKÁČIK, Milan: Realizácia časti DCS s aplikáciou komunikačných protokolov DIM a OPC UA pre zber a spracovanie veľkého objemu dát v rámci experimentu ALICE, FEI, TU, Košice, 2017, (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.)

Späť

Alice Collaboration


ADC – Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch – 2022

[305927] ( )Measurement of Prompt D-0, Lambda(+)(c), and Sigma(0,++)(c) (2455) Production in Proton-Proton Collisions at root s=13 TeV / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2022.In: Physical Review Letters. – College Park (USA) : American Physical Society Roč. 128, č. 1 (2022), s. [1-13] [print, online]. – ISSN 0031-9007  Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.128.012001.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – TKÁČIK, Milan]

[305932] Charm-quark fragmentation fractions and production cross section at midrapidity in pp collisions at the LHC / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2022.In: Physical Review D. – College Park (USA) : American Institute of Physics  Roč. 105, č. 1 (2022), s. [1-14] [print, online]. – ISSN 2470-0010  Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1103/physrevd.105.l011103.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – TKÁČIK, Milan – DŽALAIOVÁ, Natália – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABÓ, Alexander – SZARKA, Imrich]

[305933] Production of light (anti)nuclei in pp collisions at root s=13 TeV / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2022.In: Journal of High Energy Physics = JHEP. – New York (USA) : Springer International Publishing AG č. 1 (2022), s. [1-31] [online, print, CD-ROM]. – ISSN 1126-6708  Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1007/jhep01(2022)106.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – DŽALAIOVÁ, Natália – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABÓ, Alexander – SZARKA, Imrich – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – TKÁČIK, Milan]

[305937] Measurement of inclusive charged-particle b-jet production in pp and p-Pb collisions at root S-NN =5.02 TeV / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2022.In: Journal of High Energy Physics = JHEP. – New York (USA) : Springer International Publishing AG č. 1 (2022), s. [1-40] [online, print, CD-ROM]. – ISSN 1126-6708  Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1007/jhep01(2022)178.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – DŽALAIOVÁ, Natália – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABÓ, Alexander – SZARKA, Imrich – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – TKÁČIK, Milan]

[305938] Prompt D-0, D+, and D*(+) production in Pb-Pb collisions at root S-NN=5.02 TeV / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2022.In: Journal of High Energy Physics = JHEP. – New York (USA) : Springer International Publishing AG č. 1 (2022), s. [1-48] [online, print, CD-ROM]. – ISSN 1126-6708  Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1007/jhep01(2022)174.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – DŽALAIOVÁ, Natália – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABÓ, Alexander – SZARKA, Imrich – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – TKÁČIK, Milan]

[305941] Measurement of the Groomed Jet Radius and Momentum Splitting Fraction in pp and Pb-Pb Collisions at root S-NN=5.02 TeV / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2022.In: Physical Review Letters. – College Park (USA) : American Physical Society Roč. 128, č. 10 (2022), s. [1-14] [print, online]. – ISSN 0031-9007  Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.128.102001.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – AGNELLO, M. – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – TKÁČIK, Milan]

[305942] Prompt and non-prompt J/psi production cross sections at midrapidity in proton-proton collisions at root s=5.02 and 13 TeV / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2022.In: Journal of High Energy Physics = JHEP. – New York (USA) : Springer International Publishing AG č. 3 (2022), s. [1-34] [online, print, CD-ROM]. – ISSN 1126-6708  Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1007/jhep03(2022)190.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – AGNELLO, M. – DŽALAIOVÁ, Natália – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABÓ, Alexander – SZARKA, Imrich – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – TKÁČIK, Milan – BOMBARA, Marek – KRAVČÁKOVÁ, Adela – REŠČÁKOVÁ, Zuzana – VAĽA, Martin – VRLÁKOVÁ, Janka]

[305944] Production of Lambda and K-S(0) in jets in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV and pp collisions at root s=7 TeV / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2022.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 827 (2022), s. [1-15] [print, online]. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2022.136984.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABÓ, Alexander – SZARKA, Imrich – BOMBARA, Marek – KRAVČÁKOVÁ, Adela – REŠČÁKOVÁ, Zuzana – VAĽA, Martin – VRLÁKOVÁ, Janka – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – TKÁČIK, Milan]

[305946] Nuclear modification factor of light neutral-meson spectra up to high transverse momentum in p-Pb collisions at root S-NN=8.16 TeV / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2022.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 827 (2022), s. [1-12] [print, online]. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2022.136943.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – DŽALAIOVÁ, Natália – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABÓ, Alexander – SZARKA, Imrich – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – TKÁČIK, Milan]

[305948] Production of light (anti)nuclei in pp collisions at root s=5.02 TeV / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2022.In: European Physical Journal C : Particles and Fields. – Berlín (Nemecko) : Springer International Publishing AG Roč. 82, č. 4 (2022), s. [1-16] [print, online]. – ISSN 1434-6044  Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1140/epjc/s10052-022-10241-z.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – DŽALAIOVÁ, Natália – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABÓ, Alexander – SZARKA, Imrich – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – TKÁČIK, Milan – DURKÁČ, Martin]

[305950] Measurement of prompt D-s(+)-meson production and azimuthal anisotropy in Pb-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2022.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 827 (2022), s. [1-17] [print, online]. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2022.136986.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – TKÁČIK, Milan – DŽALAIOVÁ, Natália – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABÓ, Alexander – SZARKA, Imrich]

[305952] Investigating charm production and fragmentation via azimuthal correlations of prompt D mesons with charged particles in pp collisions at root s=13 TeV / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2022.In: European Physical Journal C : Particles and Fields. – Berlín (Nemecko) : Springer International Publishing AG Roč. 82, č. 4 (2022), s. [1-28] [print, online]. – ISSN 1434-6044  Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1140/epjc/s10052-022-10267-3.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – DŽALAIOVÁ, Natália – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABÓ, Alexander – SZARKA, Imrich – BOMBARA, Marek – KRAVČÁKOVÁ, Adela – REŠČÁKOVÁ, Zuzana – VAĽA, Martin – VRLÁKOVÁ, Janka – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – TKÁČIK, Milan]

[305963] Polarization of Lambda and (Lambda)over-bar Hyperons along the Beam Direction in Pb-Pb Collisions at root s(NN)=5.02 TeV / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2022.In: Physical Review Letters. – College Park (USA) : American Physical Society Roč. 128, č. 17 (2022), s. [1-13] [print, online]. – ISSN 0031-9007  Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.128.172005.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – AGNELLO, M. – DŽALAIOVÁ, Natália – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABÓ, Alexander – SZARKA, Imrich – BOMBARA, Marek – KRAVČÁKOVÁ, Adela – REŠČÁKOVÁ, Zuzana – VAĽA, Martin – VRLÁKOVÁ, Janka – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – TKÁČIK, Milan]

[305964] Measurement of K*(892)(+/-) production in inelastic pp collisions at the LHC / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2022.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 828 (2022), s. [1-16] [print, online]. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2022.137013.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – BOMBARA, Marek – KRAVČÁKOVÁ, Adela – REŠČÁKOVÁ, Zuzana – VAĽA, Martin – VRLÁKOVÁ, Janka – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – TKÁČIK, Milan – DŽALAIOVÁ, Natália – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABÓ, Alexander – SZARKA, Imrich]

[305966] Measurements of the groomed and ungroomed jet angularities in pp collisions at root s=5.02 TeV / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2022.In: Journal of High Energy Physics = JHEP. – New York (USA) : Springer International Publishing AG č. 5 (2022), s. [1-42] [online, print, CD-ROM]. – ISSN 1126-6708  Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1007/jhep05(2022)061.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – AGNELLO, M. – DŽALAIOVÁ, Natália – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABÓ, Alexander – SZARKA, Imrich – BOMBARA, Marek – KRAVČÁKOVÁ, Adela – REŠČÁKOVÁ, Zuzana – VAĽA, Martin – VRLÁKOVÁ, Janka – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – TKÁČIK, Milan – KOSKA, Lukáš]

[305967] Direct observation of the dead-cone effect in quantum chromodynamics / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2022.In: Nature. – London (Veľká Británia) : Nature Publishing Group Roč. 605, č. 7910 (2022), s. 440-446 [print]. – ISSN 0028-0836  Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1038/s41586-022-04572-w.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – DŽALAIOVÁ, Natália – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABÓ, Alexander – SZARKA, Imrich – BOMBARA, Marek – KRAVČÁKOVÁ, Adela – REŠČÁKOVÁ, Zuzana – VAĽA, Martin – VRLÁKOVÁ, Janka – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – TKÁČIK, Milan – KOSKA, Lukáš]

[305968] Inclusive, prompt and non-prompt J/psi production at midrapidity in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV /  S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2022.In: Journal of High Energy Physics = JHEP. – New York (USA) : Springer International Publishing AG č. 6 (2022), s. [1-36] [online, print, CD-ROM]. – ISSN 1126-6708  Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1007/jhep06(2022)011.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – DŽALAIOVÁ, Natália – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABÓ, Alexander – SZARKA, Imrich – BOMBARA, Marek – KRAVČÁKOVÁ, Adela – REŠČÁKOVÁ, Zuzana – VAĽA, Martin – VRLÁKOVÁ, Janka – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – TKÁČIK, Milan – KOSKA, Lukáš]

[305969] Forward rapidity J/psi production as a function of charged-particle multiplicity in pp collisions at root s=5.02 and 13 TeV / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2022.In: Journal of High Energy Physics = JHEP. – New York (USA) : Springer International Publishing AG č. 6 (2022), s. [1-32] [online, print, CD-ROM]. – ISSN 1126-6708  Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1007/jhep06(2022)015.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – DŽALAIOVÁ, Natália – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABÓ, Alexander – SZARKA, Imrich – BOMBARA, Marek – KRAVČÁKOVÁ, Adela – REŠČÁKOVÁ, Zuzana – VAĽA, Martin – VRLÁKOVÁ, Janka – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – TKÁČIK, Milan – DURKÁČ, Martin]

[305970] Multiplicity dependence of charged-particle jet production in pp collisions at root s=13 TeV / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2022.In: European Physical Journal C : Particles and Fields. – Berlín (Nemecko) : Springer International Publishing AG Roč. 82, č. 6 (2022), s. [1-30] [print, online]. – ISSN 1434-6044  Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1140/epjc/s10052-022-10405-x.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – DŽALAIOVÁ, Natália – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABÓ, Alexander – SZARKA, Imrich – BOMBARA, Marek – KRAVČÁKOVÁ, Adela – REŠČÁKOVÁ, Zuzana – VAĽA, Martin – VRLÁKOVÁ, Janka – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – TKÁČIK, Milan – DURKÁČ, Martin]

[305971] Investigating the role of strangeness in baryon-antibaryon annihilation at the LHC / S. Acharya  … [et al.] ALICE Collaboration  – 2022.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 829 (2022), s. [1-15] [print, online]. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2022.137060.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – AGNELLO, M. – DŽALAIOVÁ, Natália – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABÓ, Alexander – SZARKA, Imrich – BOMBARA, Marek – KRAVČÁKOVÁ, Adela – REŠČÁKOVÁ, Zuzana – VAĽA, Martin – VRLÁKOVÁ, Janka – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – TKÁČIK, Milan – KOSKA, Lukáš]

[305972] Observation of a multiplicity dependence in the p(T)-differential charm baryon-to-meson ratios in proton-proton collisions at root s=13 TeV / S. Acharya  … [et al.] ALICE Collaboration  – 2022.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 829 (2022), s. [1-15] [print, online]. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2022.137065.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – AGNELLO, M. – DŽALAIOVÁ, Natália – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABÓ, Alexander – SZARKA, Imrich – BOMBARA, Marek – KRAVČÁKOVÁ, Adela – REŠČÁKOVÁ, Zuzana – VAĽA, Martin – VRLÁKOVÁ, Janka – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – TKÁČIK, Milan]

[305973] Hypertriton Production in p-Pb Collisions at root S-NN =5.02 TeV / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2022.In: Physical Review Letters. – College Park (USA) : American Physical Society Roč. 128, č. 25 (2022), s. [1-13] [print, online]. – ISSN 0031-9007  Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.128.252003.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – AGNELLO, M. – DŽALAIOVÁ, Natália – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABÓ, Alexander – SZARKA, Imrich – BOMBARA, Marek – KRAVČÁKOVÁ, Adela – REŠČÁKOVÁ, Zuzana – VAĽA, Martin – VRLÁKOVÁ, Janka – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – TKÁČIK, Milan – KOSKA, Lukáš]

[305974] Study of very forward energy and its correlation with particle production at midrapidity in pp and p-Pb collisions at the LHC / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2022.In: Journal of High Energy Physics = JHEP. – New York (USA) : Springer International Publishing AG č. 8 (2022), s. [1-27] [online, print, CD-ROM]. – ISSN 1126-6708  Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1007/jhep08(2022)086.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – AGNELLO, M. – DŽALAIOVÁ, Natália – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABÓ, Alexander – SZARKA, Imrich – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – TKÁČIK, Milan – KOSKA, Lukáš – BOMBARA, Marek – KRAVČÁKOVÁ, Adela – REŠČÁKOVÁ, Zuzana – VAĽA, Martin – VRLÁKOVÁ, Janka]

[305979] Neutral to charged kaon yield fluctuations in Pb – Pb collisions at root S-NN=2.76 TeV / S. Acharya  … [et al.] ALICE Collaboration  – 2022.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 832 (2022), s. [1-12] [print, online]. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2022.137242.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – AGNELLO, M. – DŽALAIOVÁ, Natália – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABÓ, Alexander – SZARKA, Imrich – BOMBARA, Marek – KRAVČÁKOVÁ, Adela – REŠČÁKOVÁ, Zuzana – VAĽA, Martin – VRLÁKOVÁ, Janka – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – TKÁČIK, Milan – DURKÁČ, Martin]

[305981] First study of the two-body scattering involving charm hadrons / S. Acharya  … [et al.] ALICE Collaboration  – 2022.In: Physical Review D. – College Park (USA) : American Institute of Physics  Roč. 106, č. 5 (2022), s. [1-16] [print, online]. – ISSN 2470-0010  Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1103/physrevd.106.052010.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – DŽALAIOVÁ, Natália – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABÓ, Alexander – SZARKA, Imrich – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – TKÁČIK, Milan]

[305983] (KSKS0)-K-0 and (KSK +/-)-K-0 femtoscopy in pp collisions at root s=5.02and 13 TeV / S. Acharya  … [et al.] ALICE Collaboration  – 2022.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 833 (2022), s. [1-15] [print, online]. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2022.137335.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – AGNELLO, M. – DŽALAIOVÁ, Natália – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABÓ, Alexander – SZARKA, Imrich – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – TKÁČIK, Milan]

[305986] Exploring the N Lambda-N Sigma coupled system with high precision correlation techniques at the LHC / S.Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2022.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 833 (2022), s. [1-12] [print, online]. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2022.137272.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – AGNELLO, M. – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABÓ, Alexander – SZARKA, Imrich – BOMBARA, Marek – KRAVČÁKOVÁ, Adela – REŠČÁKOVÁ, Zuzana – VAĽA, Martin – VRLÁKOVÁ, Janka – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – TKÁČIK, Milan – KOSKA, Lukáš]

[305987] General balance functions of identified charged hadron pairs of (pi, K, p) in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV / S. Acharya  … [et al.] ALICE Collaboration  – 2022.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 833 (2022), [1-13] [print, online] ISSN 0370-2693 Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2022.137338.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – AGNELLO, M. – DŽALAIOVÁ, Natália – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABÓ, Alexander – SZARKA, Imrich – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – TKÁČIK, Milan]


ADC – Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch – 2021

[301822] Inclusive J/psi production at midrapidity in pp collisions at root s=13 Tev / S, Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2021.In: European Physical Journal C : Particles and Fields. – Berlín (Nemecko) : Springer International Publishing AG Roč. 81, č. 12 (2021), s. [1-18] [print, online]. – ISSN 1434-6044
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – RINELLA, G. Aglieri – AGNELLO, M. – AGRAWAL, N. – BOMBARA, Marek – KRAVČÁKOVÁ, Adela – REŠČÁKOVÁ, Zuzana – VAĽA, Martin – VRLÁKOVÁ, Janka – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – TKÁČIK, Milan]

[301916] Upsilon production and nuclear modification at forward rapidity in Pb-Pb collisions at root S-NN=5.02 TeV / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2021.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 822 (2021), s. [1-15] [print, online]. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85116414182&origin=resultslist.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABO, Alexander – SZARKA, Imrich – BOMBARA, Marek – KRAVČÁKOVÁ, Adela – REŠČÁKOVÁ, Zuzana – TROPP, Lukáš – VAĽA, Martin – VRLÁKOVÁ, Janka – JADLOVSKÝ, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – TKÁČIK, Milan – VOŠČEK, Dominik – KOSKA, Lukáš]

[301917] Kaon-proton strong interaction at low relative momentum via femtoscopy in Pb-Pb collisions at the LHC / s. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2021.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 822 (2021), s. [1-14] [print, online]. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85116936495&origin=resultslist.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – DŽALAIOVÁ, Natália – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABO, Alexander – SZARKA, Imrich – BOMBARA, Marek – KRAVČÁKOVÁ, Adela – REŠČÁKOVÁ, Zuzana – VAĽA, Martin – VRLÁKOVÁ, Janka – JADLOVSKÝ, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – TKÁČIK, Milan – VOŠČEK, Dominik – KOSKA, Lukáš]

[301918] A(+)c production in pp and in p-Pb collisions at root sNN=5.02 TeV / S. Acharya … [et al.]  ALICE Collaboration  – 2021.In: Physical Review C : Nuclear Physics. – College Park (USA) : American Physical Society Roč. 104, č. 5 (2021), s. [1-26] [print, online, CD-ROM]. – ISSN 2469-9985  Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85119199162&origin=resultslist.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABO, Alexander – SZARKA, Imrich – BOMBARA, Marek – KRAVČÁKOVÁ, Adela – REŠČÁKOVÁ, Zuzana – TROPP, Lukáš – VAĽA, Martin – VRLÁKOVÁ, Janka – JADLOVSKÝ, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – TKÁČIK, Milan – VOŠČEK, Dominik – KOSKA, Lukáš]

[301919] A(c)(+) Production and Baryon-to-Meson Ratios in pp and p-Pb Collisions at root S-NN=5.02 TeV at the LHC / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2021.In: Physical Review Letters. – College Park (USA) : American Physical Society Roč. 127, č. 20 (2021), s. [1-13] [print, online]. – ISSN 0031-9007  Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85119185893&origin=resultslist.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABO, Alexander – SZARKA, Imrich – BOMBARA, Marek – KRAVČÁKOVÁ, Adela – REŠČÁKOVÁ, Zuzana – TROPP, Lukáš – VAĽA, Martin – VRLÁKOVÁ, Janka – JADLOVSKÝ, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – TKÁČIK, Milan – VOŠČEK, Dominik – KOSKA, Lukáš]

[301920] Charged-particle multiplicity fluctuations in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2021.In: European Physical Journal C : Particles and Fields. – Berlín (Nemecko) : Springer International Publishing AG Roč. 81, č. 11 (2021), s. [1-17] [print, online]. – ISSN 1434-6044  Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85119598956&origin=resultslist.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – DŽALAIOVÁ, Natália – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABO, Alexander – SZARKA, Imrich – BOMBARA, Marek – KRAVČÁKOVÁ, Adela – REŠČÁKOVÁ, Zuzana – VAĽA, Martin – VRLÁKOVÁ, Janka – JADLOVSKÝ, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – TKÁČIK, Milan – VOŠČEK, Dominik – KOSKA, Lukáš]

[301921] Anisotropic flow of identified hadrons in Xe-Xe collisions at root s(NN)=5.44 TeV / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2021.In: Journal of High Energy Physics = JHEP. – New York (USA) : Springer International Publishing AG č. 10 (2021), s. [1-35] [online, print, CD-ROM]. – ISSN 1126-6708  Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85118119999&origin=resultslist.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – AGNELLO, Michelangelo – DŽALAIOVÁ, Natália – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABO, Alexander – SZARKA, Imrich – BOMBARA, Marek – KRAVČÁKOVÁ, Adela – REŠČÁKOVÁ, Zuzana – VAĽA, Martin – VRLÁKOVÁ, Janka – JADLOVSKÝ, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – VOŠČEK, Dominik – TKÁČIK, Milan – KOSKA, Lukáš]

[301922] Experimental Evidence for an Attractive p-phi Interaction / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2021.In: Physical Review Letters. – College Park (USA) : American Physical Society Roč. 127, č. 17 (2021), s. [1-13] [print, online]. – ISSN 0031-9007  Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85119580268&origin=resultslist.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – DŽALAIOVÁ, Natália – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABO, Alexander – SZARKA, Imrich – BOMBARA, Marek – KRAVČÁKOVÁ, Adela – REŠČÁKOVÁ, Zuzana – VAĽA, Martin – VRLÁKOVÁ, Janka – JADLOVSKÝ, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – TKÁČIK, Milan – KOSKA, Lukáš]

[301923] Measurement of the production cross section of prompt Xi(0)(c) baryons at midrapidity in pp collisions at root s=5.02 TeV / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2021.In: Journal of High Energy Physics = JHEP. – New York (USA) : Springer International Publishing AG č. 10 (2021), s. [1-30] [online, print, CD-ROM]. – ISSN 1126-6708  Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85118178787&origin=resultslist.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – DŽALAIOVÁ, Natália – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABO, Alexander – SZARKA, Imrich – BOMBARA, Marek – KRAVČÁKOVÁ, Adela – REŠČÁKOVÁ, Zuzana – VAĽA, Martin – VRLÁKOVÁ, Janka – JADLOVSKÝ, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – VOŠČEK, Dominik – TKÁČIK, Milan – KOSKA, Lukáš]

[301924] K-S(0)- and (anti-)Lambda-hadron correlations in pp collisions at root s=13 TeV / S. Acharya … [et al.]  – 2021.In: European Physical Journal C : Particles and Fields. – Berlín (Nemecko) : Springer International Publishing AG Roč. 81, č. 10 (2021), s. [1-21] [print, online]. – ISSN 1434-6044  Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1140/epjc/s10052-021-09678-5.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – AGNELLO, M. – JADLOVSKÝ, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – TKÁČIK, Milan – VOŠČEK, Dominik – KOSKA, Lukáš]

[301925] First measurements of N-subjettiness in central Pb-Pb collisions at p root s(NN)=2.76 TeV / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2021.In: Journal of High Energy Physics = JHEP. – New York (USA) : Springer International Publishing AG č. 10 (2021), s. [1-33] [online, print, CD-ROM]. – ISSN 1126-6708  Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85116808987&origin=resultslist.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – DŽALAIOVÁ, Natália – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABO, Alexander – SZARKA, Imrich – BOMBARA, Marek – KRAVČÁKOVÁ, Adela – REŠČÁKOVÁ, Zuzana – VAĽA, Martin – VRLÁKOVÁ, Janka – JADLOVSKÝ, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – TKÁČIK, Milan – VOŠČEK, Dominik – KOSKA, Lukáš]

[301926] Jet fragmentation transverse momentum distributions in pp and p-Pb collisions at root s, root s(NN)=5.02 TeV / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2021.In: Journal of High Energy Physics = JHEP. – New York (USA) : Springer International Publishing AG č. 9 (2021), s. [1-31] [online, print, CD-ROM]. – ISSN 1126-6708  Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85116399191&origin=resultslist.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABO, Alexander – SZARKA, Imrich – BOMBARA, Marek – KRAVČÁKOVÁ, Adela – REŠČÁKOVÁ, Zuzana – TROPP, Lukáš – VAĽA, Martin – VRLÁKOVÁ, Janka – JADLOVSKÝ, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – TKÁČIK, Milan – VOŠČEK, Dominik – KOSKA, Lukáš]

[301927] Production of muons from heavy-flavour hadron decays at high transverse momentum in Pb-Pb collisions at ,root S-NN=5.02 and 2.76 TeV / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2021.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 820 (2021), s. [1-15] [print, online]. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85113164800&origin=resultslist.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABO, Alexander – SZARKA, Imrich – BOMBARA, Marek – KRAVČÁKOVÁ, Adela – REŠČÁKOVÁ, Zuzana – TROPP, Lukáš – VAĽA, Martin – VRLÁKOVÁ, Janka – JADLOVSKÝ, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – TKÁČIK, Milan – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[301928] First measurement of coherent rho(0) photoproduction in ultra-peripheral Xe-Xe collisions at root sNN=5.44 TeV / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2021.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 820 (2021), s. [1-12] [print, online]. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85111237259&origin=resultslist.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – AGLIERI-RINELLA, Gianluca – MEREŠ, Michal – PIKNA, Miroslav – SITÁR, Branislav – SZABO, Alexander – SZARKA, Imrich – BOMBARA, Marek – KRAVČÁKOVÁ, Adela – REŠČÁKOVÁ, Zuzana – TROPP, Lukáš – VAĽA, Martin – VRLÁKOVÁ, Janka – JADLOVSKÝ, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – TKÁČIK, Milan – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]


ADC – Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch – 2020

[211986] Global baryon number conservation encoded in net-proton fluctuations measured in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76TeV / S. Acharya … [et al.]  – 2020.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 807 (2020), s. 1-10 [print, online]. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu:https://doi.org/10.1016/j.physletb.2020.135564.
[ACHARYA, S. – ADAMOVÁ, D. – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[221966] Scattering studies with low-energy kaon-proton femtoscopy in proton-proton collisions at the LHC / S. Acharya … [ et al.]  – 2020.In: Physical Review Letters. – College Park (USA) : American Physical Society Roč. 124, č. 9 (2020), s. 1-13 [print, online]. – ISSN 0031-9007  Spôsob prístupu: https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.124.092301.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADHYA, Souvik Priyam – ADLER, Alexander – ADOLFSSON, Jonatan – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[221968] Production of charged pions, kaons, and (anti-)protons in Pb-Pb and inelastic pp collisions at root s(NN)=5.02 TeV / S. Acharya … [et al.]  – 2020.In: Physical Review C : Nuclear Physics. – College Park (USA) : American Physical Society Roč. 101, č. 4 (2020), s. 1-39 [print, online, CD-ROM]. – ISSN 2469-9985
[ACHARYA, S. – ADAMOVA, D. – ADHYA, Souvik Priyam – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[221972] Constraining the Chiral Magnetic Effect with charge-dependent azimuthal correlations in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 and 5.02 TeV / Shreyasi Acharya … [et al.]  – 2020.In: Journal of High Energy Physics = JHEP. – New York (USA) : Springer International Publishing AG č. 9 (2020), s. [1-33] [online, print]. – ISSN 1126-6708  Spôsob prístupu: https://inspirehep.net/literature/1798528.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, Alexander – ADOLFSSON, Jonatan – AGGARWAL, Madan Mohan – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[221976] Multiplicity dependence of (multi-)strange hadron production in proton-proton collisions at root s=13 TeV / S. Acharya … [ et al.]  – 2020.In: European Physical Journal C : Particles and Fields. – Berlín (Nemecko) : Springer International Publishing AG Roč. 80, č. 2 (2020), s. 1-26 [print, online]. – ISSN 1434-6044
[ACHARYA, S. – ADAMOVA, D. – ADHYA, Souvik Priyam – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[221977] Centrality and transverse momentum dependence of inclusive Jpsi production at midrapidity in Pb–Pb collisions at root s NN=5.02 TeV / S. Acharya … [et al.]  – 2020.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 805 (2020), s. 1-15 [print, online]. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2020.135434.
[ACHARYA, S. – ADAMOVÁ, D. – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[221978] Evidence of Spin-Orbital Angular Momentum Interactions in Relativistic Heavy-Ion Collisions / S. Acharya …[ et al.]  – 2020.In: Physical Review Letters. – College Park (USA) : American Physical Society Roč. 125, č. 1 (2020), s. 1-12 [print, online]. – ISSN 0031-9007
[ACHARYA, S. – ADAMOVA, D. – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[221980] Z-boson production in p-Pb collisions at <mml:msqrt>sNN<mml:msqrt>=8.16 TeV and Pb-Pb collisions at <mml:msqrt>sNN<mml:msqrt>=5.02 TeV / S. Acharya … [ et al.]  – 2020.In: Journal of High Energy Physics = JHEP. – New York (USA) : Springer International Publishing AG č. 9 (2020), s. 1-25 [online, print]. – ISSN 1126-6708
[ACHARYA, S. – ADAMOVA, D. – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[221981] Probing the Effects of Strong Electromagnetic Fields with Charge-Dependent Directed Flow in Pb-Pb Collisions at the LHC / S. Acharya … [et al.]  – 2020.In: Physical Review Letters. – College Park (USA) : American Physical Society Roč. 125, č. 2 (2020), s. 1-13 [print, online]. – ISSN 0031-9007
[ACHARYA, S. – ADAMOVA, D. – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[221982] Global polarization of Lambda and (Lambda)over-bar hyperons in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 and 5.02 TeV / S. Acharya …[et al.]  – 2020.In: Physical Review C : Nuclear Physics. – College Park (USA) : American Physical Society Roč. 101, č. 4 (2020), s. 1-14 [print, online, CD-ROM]. – ISSN 2469-9985
[ACHARYA, S. – ADAMOVA, D. – ADHYA, S. P. – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M. M. – RINELLA, G. Aglieri – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[221983] K*(892)(0) and phi(1020) production at midrapidity in pp collisions at root s=8 TeV / S. Acharya … [et al.]  – 2020.In: Physical Review C : Nuclear Physics. – College Park (USA) : American Physical Society Roč. 102, č. 2 (2020), s. 1-15 [print, online, CD-ROM]. – ISSN 2469-9985  Spôsob prístupu: https://doi.org/10.1103/PhysRevC.102.024912.
[ACHARYA, S. – ADAMOVÁ, D. – ADHYA, S.P. – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[221984] Measurement of electrons from semileptonic heavy-flavour hadron decays at midrapidity in pp and Pb-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV / S. Acharya … [et al.]  – 2020.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 804 (2020), s. 1-15 [print, online]. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2020.135377.
[ACHARYA, S. – ADAMOVÁ, D. – ADHYA, S.P. – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[221985] Exploration of jet substructure using iterative declustering in pp and Pb-Pb collisions at LHC energies / S. Acharya … [et al.]  – 2020.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 802 (2020), s. 1-12 [print, online]. – ISSN 0370-2693
[ACHARYA, S. – ADAMOVA, D. – ADHYA, S.P. – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[221987] Multiplicity dependence of K*(892)(0) and phi(1020) production in pp collisions at root s=13 TeV / S. Acharya … [et al.]  – 2020.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 807 (2020), s. 1-15 [print, online]. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2020.135377.
[ACHARYA, S. – ADAMOVÁ, D. – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[221988] Jet-hadron correlations measured relative to the second order event plane in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV / S. Acharya … [et al.]  – 2020.In: Physical Review C : Nuclear Physics. – College Park (USA) : American Physical Society Roč. 101, č. 6 (2020), s. 1-19 [print, online, CD-ROM]. – ISSN 2469-9985  Spôsob prístupu: https://doi.org/10.1103/PhysRevC.101.064901.
[ACHARYA, S. – ADAMOVÁ, D. – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[221989] Multiplicity dependence of light (anti-)nuclei production in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV / S. Acharya … [et al.]  ALICE collaboration  – 2020.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 800 (2020), s. 1-14 [print, online]. – ISSN 0370-2693
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADHYA, Souvik Priyam – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[221990] Multiplicity dependence of pi, K, and p production in pp collisions at root s=13 TeV / S.Acharya … [et al.]  – 2020.In: European Physical Journal C : Particles and Fields. – Berlín (Nemecko) : Springer International Publishing AG Roč. 80, č. 8 (2020), s. 1-20 [print, online]. – ISSN 1434-6044  Spôsob prístupu: https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-020-8125-1.
[ACHARYA, S. – ADAMOVÁ, D. – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[221991] Measurement of the (anti-)He-3 elliptic flow in Pb-Pb collisions at root s(NN)=5.02TeV / S. Acharya … [et al.]  – 2020.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 805 (2020), s. 1-15 [print, online]. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2020.135414 .
[ACHARYA, S. – ADAMOVA, D. – ADHYA, S.P. – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[221992] Higher harmonic non-linear flow modes of charged hadrons in Pb-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV / S. Acharya … [et al.]  – 2020.In: Journal of High Energy Physics = JHEP. – New York (USA) : Springer International Publishing AG č. 5 (2020), s. 1-33 [online, print]. – ISSN 1126-6708  Spôsob prístupu: https://doi.org/10.1007/JHEP05(2020)085.
[ACHARYA, S. – ADAMOVÁ, D. – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[221993] Coherent photoproduction of rho(0) vector mesons in ultra-peripheral Pb-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV / S. Acharya … [et al.]   – 2020.In: Journal of High Energy Physics = JHEP. – New York (USA) : Springer International Publishing AG č. 6 (2020), s. 1-24 [online, print]. – ISSN 1126-6708  Spôsob prístupu: https://inspirehep.net/literature/1782227.
[ACHARYA, S. – ADAMOVA, D. – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[221994] Measurement of nuclear effects on psi(2S) production in p-Pb collisions at root s(NN)=8:16 TeV / S. Acharya …[et al.]  – 2020.In: Journal of High Energy Physics = JHEP. – New York (USA) : Springer International Publishing AG č. 7 (2020), s. 1-27 [online, print]. – ISSN 1126-6708  Spôsob prístupu: https://doi.org/10.1007/JHEP07(2020)237 .
[ACHARYA, S. – ADAMOVÁ, D. – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[221995] Upsilon production in p-Pb collisions at root s(NN)=8.16 TeV / S. Acharya … [et al.]  – 2020.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 806 (2020), s. 1-15 [print, online]. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2020.135486.
[ACHARYA, S. – ADAMOVÁ, D. – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[221996] Non-linear flow modes of identified particles in Pb-Pb collisions at root S-NN=5.02 TeV / S. Acharya … [et al.]  – 2020.In: Journal of High Energy Physics = JHEP. – New York (USA) : Springer International Publishing AG č. 6 (2020), s. 1-47 [online, print]. – ISSN 1126-6708  Spôsob prístupu: https://doi.org/10.1007/JHEP06(2020)147.
[ACHARYA, S. – ADAMOVÁ, D. – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[221997] Investigation of the p-Sigma(0) interaction via femtoscopy in pp collisions / S. Acharya … [et al.]  – 2020.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 805 (2020), s. 1-13 [print, online]. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2020.135419.
[ACHARYA, S. – ADAMOVÁ, D. – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[221998] Longitudinal and azimuthal evolution of two-particle transverse momentum correlations in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV / S. Acharya … [ et al.]  – 2020.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 804 (2020), s. 1-13 [print, online]. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu: https://inspirehep.net/literature/1762340.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, Alexander – ADOLFSSON, Jonatan – AGGARWAL, Madan Mohan – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[221999] Underlying event properties in pp collisions at root s=13 TeV / S. Acharya … [ et al.]  – 2020.In: Journal of High Energy Physics = JHEP. – New York (USA) : Springer International Publishing AG Roč. 2020, č. 4 (2020), s. 1-34 [online, print]. – ISSN 1126-6708  Spôsob prístupu: https://cds.cern.ch/record/2695074#.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, Alexander – ADOLFSSON, Jonatan – AGGARWAL, Madan Mohan – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[222000] Measurements of inclusive jet spectra in pp and central Pb-Pb collisions at root S-NN=5.02 TeV / S. Acharya … [et al.]  – 2020.In: Physical Review C : Nuclear Physics. – College Park (USA) : American Physical Society Roč. 101, č. 3 (2020), s. 1-21 [print, online, CD-ROM]. – ISSN 2469-9985  Spôsob prístupu: https://cds.cern.ch/record/2689797#.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, Alexander – ADOLFSSON, Jonatan – AGGARWAL, Madan Mohan – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[222001] Production of (anti-)He-3 and (anti-)H-3 in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV / S. Acharya … [et al.]  – 2020.In: Physical Review C : Nuclear Physics. – College Park (USA) : American Physical Society Roč. 101, č. 4 (2020), s. 1-21 [print, online, CD-ROM]. – ISSN 2469-9985  Spôsob prístupu: https://inspirehep.net/literature/1762356.
[ACHARYA, S. – ADAMOVA, D. – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[222002] Measurement of strange baryon-antibaryon interactions with femtoscopic correlations / S. Acharya … [ et al.]  – 2020.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 802 (2020), s. 1-14 [print, online]. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu: https://inspirehep.net/literature/1724934.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADHYA, S.P. – ADLER, Alexander – ADOLFSSON, Jonatan – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[222003] Evidence of rescattering effect in Pb-Pb collisions at the LHC through production of K*(892)(0) and phi(1020) mesons / S. Acharya … [et al.]  – 2020.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 802 (2020), s. 1-14 [print, online]. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2020.135225.
[ACHARYA, S. – ADAMOVA, D. – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[222004] Measurement of Lambda(1520) production in pp collisions at root s=7 TeV and p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV / S. Acharya …[ et al.]  – 2020.In: European Physical Journal C : Particles and Fields. – Berlín (Nemecko) : Springer International Publishing AG Roč. 80, č. 2 (2020), s. 1-19 [print, online]. – ISSN 1434-6044  Spôsob prístupu: https://cds.cern.ch/record/002686753#.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADHYA, S.P. – ADLER, Alexander – ADOLFSSON, Jonatan – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[222005] Measurement of electrons from heavy-flavour hadron decays as a function of multiplicity in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV / S. Acharya …[ et al.]  – 2020.In: Journal of High Energy Physics = JHEP. – New York (USA) : Springer International Publishing AG č. 2 (2020), s. 1-29 [online, print]. – ISSN 1126-6708  Spôsob prístupu: https://arxiv.org/abs/1910.14399.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADHYA, Souvik Priyam – ADLER, Alexander – ADOLFSSON, Jonatan – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[222006] Studies of Jpsi production at forward rapidity in Pb-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV / S. Acharya … [et al.]  – 2020.In: Journal of High Energy Physics = JHEP. – New York (USA) : Springer International Publishing AG č. 2 (2020), s. 1-29 [online, print]. – ISSN 1126-6708
[ACHARYA, Shreyasi – ACOSTA, F.T. – ADAMOVÁ, Dagmar – ADLER, Alexander – ADOLFSSON, Jonatan – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]


ADC – Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch – 2019

[207006] Dielectron and heavy-quark production in inelastic and high-multiplicity proton-proton collisions at root s=13 TeV / ALICE Collaboration  – 2019.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 788 (2019), s. 505-518 [print, online]. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2018.11.009.
[ACHARYA, S. – TORALES-ACOSTA, F. – ADAMOVA, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, Madan M. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik]

[207007] Transverse momentum spectra and nuclear modification factors of charged particles in Xe-Xe collisions at root s(NN)=5.44 TeV / ALICE Collaboration-2019.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 788 (2019), s. 166-179 [print, online].- ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu:https://helda.helsinki.fi//bitstream/handle/10138/298829/1_s2.0_S0370269318308232_main.pdf?sequence=1.
[ACHARYA, S. – ACOSTA, F.T. – ADAMOVA, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M. – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik – ČABALA, Ján]

[207008] Direct photon elliptic flow in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV / ALICE Collaboration  – 2019.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 788 (2019), s. 308-322 [print, online]. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269318308815.
[ACHARYA, S. – ACOSTA, F.T. – ADAMOVA, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, Madan M. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik]

[207009] Upsilon suppression at forward rapidity in Pb-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV / ALICE Collaboration   – 2019.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 790 (2019), s. 89-101 [print, online]. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269318309973.
[ACHARYA, S. – ACOSTA, F.T. – ADAMOVA, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik]

[207010] Centrality and pseudorapidity dependence of the charged-particle multiplicity density in Xe-Xe collisions at root s(NN)=5.44 TeV / ALICE Collaboration   – 2019.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 790 (2019), s. 35-48 [print, online]. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269318309833.
[ACHARYA, S. – TORALES-ACOSTA, F. – ADAMOVA, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik]

[207011] Analysis of the apparent nuclear modification in peripheral Pb-Pb collisions at 5.02 TeV / ALICE Collaboration  – 2019.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 793 (2019), s. 420-432 [print, online]. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269319302801.
[ACHARYA, S. – ACOSTA, F.T. – ADAMOVÁ, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik]

[207012] Production of the rho(770)(0) meson in pp and Pb-Pb collisions at root S-NN=2.76 TeV / ALICE Collaboration  – 2019.In: Physical Review C : Nuclear Physics. – College Park (USA) : American Physical Society Roč. 99, č. 6 (2019), s. 1-33 [print, online, CD-ROM]. – ISSN 2469-9985  Spôsob prístupu: https://journals.aps.org/prc/abstract/10.1103/PhysRevC.99.064901.
[ARCHARYA, S. – ACOSTA, F.T. – ADAMOVA, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik]

[207013] Direct photon production at low transverse momentum in proton-proton collisions at root s=2.76 and 8 TeV / ALICE Collaboration  – 2019.In: Physical Review C : Nuclear Physics. – College Park (USA) : American Physical Society Roč. 99, č. 2 (2019), s. 1-19 [print, online, CD-ROM]. – ISSN 2469-9985  Spôsob prístupu: https://journals.aps.org/prc/abstract/10.1103/PhysRevC.99.024912.
[ACHARYA, S. – ACOSTA, F.T. – ADAMOVA, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik]

[207014] Measurement of D-0, D+, D+* and D-s(+) production in pp collisions at root s=5.02 TeV with ALICE / ALICE Collaboration  – 2019.In: The European Physical Journal C : Particles and Fields. – Berlín (Nemecko) : Springer International Publishing AG Roč. 79, č. 2 (2019), s. 1-25 [print, online]. – ISSN 1434-6044  Spôsob prístupu: https://link.springer.com/article/10.1140/epjc/s10052-019-6873-6.
[ACHARYA, S. – ACOSTA, F.T. – ADAMOVA, D. – ADHYA, S. P. – ADLER, A. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik]

[207015] Azimuthal Anisotropy of Heavy-Flavor Decay Electrons in p-Pb Collisions at root s(NN)=5.02 TeV / ALICE Collaboration   – 2019.In: Physical Review Letters. – College Park (USA) : American Physical Society Roč. 122, č. 7 (2019), s. 1-13 [print, online]. – ISSN 0031-9007  Spôsob prístupu: https://journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/PhysRevLett.122.072301.
[ACHARYA, S. – ADAMOVA, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – RINELLA, G. A. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik]

[207016] Jet fragmentation transverse momentum measurements from di-hadron correlations in root s7 TeV pp and root sNN=5.02 TeV p-Pb collisions / ALICE Collaboration   – 2019.In: Journal of High Energy Physics = JHEP. – New York (USA) : Springer International Publishing AG č. 3 (2019), s. 169-169 [online, print]. – ISSN 1126-6708  Spôsob prístupu: https://link.springer.com/article/10.1007/JHEP03(2019)169.
[ACHARYA, S. – ACOSTA, F.T. – ADAMOVA, D. – ADHYA, S. P. – ADLER, A. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik]

[207022] Real-time data processing in the ALICE High Level Trigger at the LHC / ALICE Collaboration  – 2019.In: Computer Physics Communications : An International Journal and Program Library for Computational Physics and Physical Chemistry. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 242 (2019), s. 25-48 . – ISSN 0010-4655
[ACHARYA, S. – ACOSTA, F.T. – ADAMOVA, D. – ADHYA, S. P. – ADLER, A. – JADLOVSKÝ, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – KOSKA, Lukáš – SOCHÁŇ, Jaroslav – VOŠČEK, Dominik]

[207025] Multiplicity dependence of (anti-)deuteron production in pp collisions at root s=7 TeV / ALICE Collaboration  – 2019.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 794 (2019), s. 50-63 [print, online]. – ISSN 0370-2693
[ACHARYA, S. – ACOSTA, F.T. – ADAMOVA, D. – ADHYA, S. P. – ADLER, A. – JADLOVSKÝ, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – KOSKA, Lukáš – SOCHÁŇ, Jaroslav – VOŠČEK, Dominik]

[207026] Calibration of the photon spectrometer PHOS of the ALICE experiment / ALICE Collaboration  – 2019.In: Journal of Instrumentation = JINST : an IOP and SISSA journal. – Bristol (Veľká Británia) : IOP Publishing Roč. 14 (2019), s. 1-29 [online]. – ISSN 1748-0221 (online)
[ACHARYA, S. – ACOSTA, F.T. – ADAMOVA, D. – ADHYA, S. P. – ADLER, A. – JADLOVSKÝ, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – KOSKA, Lukáš – SOCHÁŇ, Jaroslav – VOŠČEK, Dominik]

[207030] Lambda(+)(C) production in Pb-Pb collisions at root S-NN=5.02 TeV / ALICE Collaboration  – 2019.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 793 (2019), s. 212-223 [print, online]. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/303454.
[ACHARYA, S. – ACOSTA, F.T. – ADAMOVÁ, D. – ADHYA, S. P. – ADLER, A. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – ORAVEC, Matej – SOCHÁŇ, Jaroslav – VOŠČEK, Dominik]

[207034] Energy dependence of exclusive J photoproduction off protons in ultra-peripheral p-Pb collisions at NN=5.02 TeV / ALICE Collaboration  – 2019.In: The European Physical Journal C : Particles and Fields. – Berlín (Nemecko) : Springer International Publishing AG Roč. 79, č. 5 (2019), s. 1-18 [print, online]. – ISSN 1434-6044  Spôsob prístupu:https://link.springer.com/article/10.1140/epjc/s10052-019-6816-2.
[ACHARYA, S. – ACOSTA, F.T. – ADAM, J. – ADAMOVÁ, D. – ADLER, A. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – ORAVEC, Matej – SOCHÁŇ, Jaroslav – VOŠČEK, Dominik]

[207036] Charged-particle pseudorapidity density at mid-rapidity in p-Pb collisions at root S-NN=8.16 TeV / ALICE Collaboration  – 2019.In: The European Physical Journal C : Particles and Fields. – Berlín (Nemecko) : Springer International Publishing AG Roč. 79, č. 4 (2019), s. 1-17 [print, online]. – ISSN 1434-6044  Spôsob prístupu: https://link.springer.com/article/10.1140/epjc/s10052-019-6801-9.
[ACHARYA, S. – ACOSTA, F.T. – ADAMOVÁ, D. – ADHYA, S. P. – ADLER, A. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – ORAVEC, Matej – SOCHÁŇ, Jaroslav – VOŠČEK, Dominik]

[207039] Relative particle yield fluctuations in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV / ALICE Collaboration  – 2019.In: The European Physical Journal C : Particles and Fields. – Berlín (Nemecko) : Springer International Publishing AG Roč. 79, č. 3 (2019), s. 1-14 [print, online]. – ISSN 1434-6044  Spôsob prístupu: https://arxiv.org/abs/1712.07929.
[ACHARYA, S. – ADAMOVÁ, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – RINELLA, G. A. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik]

[207040] Measuring (KSK +-)-K-0 interactions using pp collisions at root s=7 TeV / ALICE Collaboration  – 2019.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 790 (2019), s. 22-34 [print, online]. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269318309602.
[ACHARYA, S. – ACOSTA, F.T. – ADAMOVÁ, D. – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – ORAVEC, Matej – SOCHÁŇ, Jaroslav – VOŠČEK, Dominik]

[207041] Event-Shape Engineering for the D-meson elliptic flow in mid-central Pb-Pb collisions at sNN=5.02 TeV / ALICE Collaboration  – 2019.In: Journal of High Energy Physics = JHEP. – New York (USA) : Springer International Publishing AG č. 2 (2019), s. 1-35 [online, print]. – ISSN 1126-6708  Spôsob prístupu: https://link.springer.com/article/10.1007%2FJHEP02%282019%29150.
[ACHARYA, S. – ACOSTA, F.T. – ADAMOVÁ, D. – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – ORAVEC, Matej – SOCHÁŇ, Jaroslav – VOŠČEK, Dominik]

[207042] Measurement of dielectron production in central Pb-Pb collisions at root S-NN=2.76 TeV / ALICE Collaboration  – 2019.In: Physical Review C : Nuclear Physics. – College Park (USA) : American Physical Society Roč. 99, č. 2 (2019), s. 1-23 [print, online, CD-ROM]. – ISSN 2469-9985  Spôsob prístupu: https://pureportal.spbu.ru/en/publications/measurement-of-dielectron-production-in-central-pb-pb-collisions-.
[ACHARYA, S. – ACOSTA, F.T. – ADAMOVÁ, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – ORAVEC, Matej – SOCHÁŇ, Jaroslav – VOŠČEK, Dominik]

[207044] p-p, p-Lambda, and Lambda-Lambda correlations studied via femtoscopy in pp reactions at root s=7 TeV / ALICE Collaboration  – 2019.In: Physical Review C : Nuclear Physics. – College Park (USA) : American Physical Society Roč. 99, č. 2 (2019), s. 1-21 [print, online, CD-ROM]. – ISSN 2469-9985  Spôsob prístupu: https://arxiv.org/abs/1805.12455.
[ACHARYA, S. – ADAMOVÁ, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – RINELLA, G. A. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – ORAVEC, Matej – SOCHÁŇ, Jaroslav – VOŠČEK, Dominik]

[207047] Multiplicity dependence of light-flavor hadron production in pp collisions at root s=7 TeV / ALICE Collaboration  – 2019.In: Physical Review C : Nuclear Physics. – College Park (USA) : American Physical Society Roč. 99, č. 2 (2019), s. 1-30 [print, online, CD-ROM]. – ISSN 2469-9985  Spôsob prístupu: https://arxiv.org/abs/1807.11321.
[ACHARYA, S. – ACOSTA, F.T. – ADAMOVÁ, D. – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – ORAVEC, Matej – SOCHÁŇ, Jaroslav – VOŠČEK, Dominik]

[207049] Study of Jpsi azimuthal anisotropy at forward rapidity in Pb-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV / ALICE Collaboration  – 2019.In: Journal of High Energy Physics = JHEP. – New York (USA) : Springer International Publishing AG č. 2 (2019), s. 1-30 [online, print]. – ISSN 1126-6708  Spôsob prístupu: https://arxiv.org/abs/1811.12727.
[ACHARYA, S. – ACOSTA, F.T. – ADAMOVÁ, D. – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – ORAVEC, Matej – SOCHÁŇ, Jaroslav – VOŠČEK, Dominik]

[207143] Charged jet cross section and fragmentation in proton-proton collisions at root S=7 TeV / ALICE Collaboration  – 2019.In: Physical Review D. – CollegePark (USA) : American Physical Society Roč. 99, č. 1 (2019), s. 1-16 [print]. – ISSN 2470-0010  Spôsob prístupu: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.99.012016.
[ACHARYA, S. – ADAMOVÁ, D. – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – ORAVEC, Matej – SOCHÁŇ, Jaroslav – VOŠČEK, Dominik]

[222035] Event-shape and multiplicity dependence of freeze-out radii in pp collisions at s  √   s  = 7 TeV / S. Acharya … [et al.]  – 2019.In: Journal of High Energy Physics = JHEP. – New York (USA) : Springer International Publishing AG č. 9 (2019), s. 1-22 [online, print]. – ISSN 1126-6708  Spôsob prístupu: https://inspirehep.net/literature/1714695.
[ACHARYA, Shreyasi – ACOSTA, F.T. – ADAMOVÁ, Dagmar – ADHYA, Souvik Priyam – ADLER, Alexander – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[222037] First Observation of an Attractive Interaction Between a Proton and a Cascade Baryon / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2019.In: Physical Review Letters. – College Park (USA) : American Physical Society Roč. 123, č. 11 (2019), s. 1-13 [print, online]. – ISSN 0031-9007  Spôsob prístupu: http://ws.isiknowledge.com/cps/openurl/service?url_ver=Z39.88-2004&rft_id=info:ut/000485768100007.
[ACHARYA, S. – ADAMOVÁ, D. – ADHYA, S. P. – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M. M. – AGLIERI RINELLA, G. – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[222039] Two-particle differential transverse momentum and number density correlations in p−Pb collisions at 5.02 TeV and Pb-Pb collisions at 2.76 TeV at the CERN Large Hadron Collider / S. Acharya … [ et al.]  – 2019.In: Physical Review C : Nuclear Physics. – College Park (USA) : American Physical Society Roč. 100, č. 4 (2019), s. 1-41 [print, online, CD-ROM]. – ISSN 2469-9985  Spôsob prístupu: https://inspirehep.net/literature/1672765.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADOLFSSON, Jonatan – AGGARWAL, Madan Mohan – AGLIERI RINELLA, Gianluca – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[222043] Suppression of Λ(1520) resonance production in central Pb–Pb collisions at √ sNN = 2.76 TeV / S. Acharya …[et al.]   – 2019.In: Physical Review C : Nuclear Physics. – College Park (USA) : American Physical Society Roč. 99, č. 2 (2019), s. 1-16 [print, online, CD-ROM]. – ISSN 2469-9985  Spôsob prístupu: https://arxiv.org/abs/1805.04361.
[ACHARYA, S. – ACOSTA, F.T. – ADAMOVA, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[222044] Study of the Lambda-Lambda interaction with femtoscopy correlations in pp and p-Pbcollisions at the LHC / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2019.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 797 (2019), s. 1-13 [print, online]. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu:https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85070895177&origin=resultslist.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADHYA, Souvik Priyam – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[222045] Measurement of prompt D0, D+, D*+, and D+S production in p–Pb collisions at √ sNN = 5.02 TeV / Shreyasi Acharya … [et al.]  – 2019.In: Journal of High Energy Physics = JHEP. – New York (USA) : Springer International Publishing AG č. 12 (2019), s. 1-42 [online, print]. – ISSN 1126-6708  Spôsob prístupu: https://link.springer.com/article/10.1007/JHEP12(2019)092.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADHYA, Souvik Priyam – ADLER, Alexander – ADOLFSSON, Jonatan – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[222047] Investigations of Anisotropic Flow Using Multiparticle Azimuthal Correlations in pp, p-Pb, Xe-Xe, and Pb-Pb Collisions at the LHC / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2019.In: Physical Review Letters. – College Park (USA) : American Physical Society Roč. 123, č. 14 (2019), s. 1-13 [print, online]. – ISSN 0031-9007  Spôsob prístupu:https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85074697775&origin=resultslist.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADHYA, Souvik Priyam – ADLER, A. – ADOLFSSON, Jonatan – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[222048] Measurement of charged jet cross section in pp collisions at √s=5.02  TeV / Shreyasi Acharya … [et al.]  – 2019.In: Physical Review D. – College Park (USA) : American Institute of Physics  Roč. 100, č. 9 (2019), s. 1-22 [print, online]. – ISSN 2470-0010  Spôsob prístupu: https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.100.092004.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADHYA, Souvik Priyam – ADLER, Alexander – ADOLFSSON, Jonatan – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[222049] Measurement of Υ(1S) elliptic flow at forward rapidity in Pb–Pb collisions at √ sNN = 5.02 TeV / S. Acharya … [et al.]  – 2019.In: Physical Review Letters. – College Park (USA) : American Physical Society Roč. 123, č. 19 (2019), s. 1-13 [print, online]. – ISSN 0031-9007  Spôsob prístupu: https://inspirehep.net/literature/1742764.
[ACHARYA, S. – ADAMOVA, D. – ADHYA, S.P. – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[222051] Inclusive Jpsi production at mid-rapidity in pp collisions at root s=5.02 TeV / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2019.In: Journal of High Energy Physics = JHEP. – New York (USA) : Springer International Publishing AG č. 10 (2019), s. 1-25 [online, print]. – ISSN 1126-6708  Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85074171010&origin=resultslist.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADHYA, Souvik Priyam – ADLER, A. – ADOLFSSON, J.- JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[222054] Charged-particle production as a function of multiplicity and transverse spherocity in pp collisions at root s=5.02 and 13 TeV / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2019.In: European Physical Journal C : Particles and Fields. – Berlín (Nemecko) : Springer International Publishing AG Roč. 79, č. 10 (2019), s. 1-22 [print, online]. – ISSN 1434-6044  Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85073528658&origin=resultslist.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADHYA, Souvik Priyam – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[222055] Measurement of jet radial profiles in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2019.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 796 (2019), s. 204-219 [print, online]. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85069829100&origin=resultslist.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADHYA, Souvik Priyam – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[222058] Coherent Jpsi photoproduction at forward rapidity in ultra-peripheral Pb-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2019.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 798 (2019), s. 1-14 [print, online]. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu:http://ws.isiknowledge.com/cps/openurl/service?url_ver=Z39.88-2004&rft_id=info:ut/000494939000009.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADHYA, Souvik Priyam – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[222059] H-3(Lambda) and (3)((Lambda)over-bar)(H)over-bar lifetime measurement in Pb-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV via two-body decay / S. Acharya … [et al.] ALICE Collaboration  – 2019.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 797 (2019), s. 1-12 [print, online]. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85072029872&origin=resultslist.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADHYA, Souvik Priyam – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[222060] Measurement of the inclusive isolated photon production cross section in p p collisions at s√=7 TeV / Shreyasi Acharya … [et al.]  – 2019.In: European Physical Journal C : Particles and Fields. – Berlín (Nemecko) : Springer International Publishing AG Roč. 79, č. 11 (2019), s. 1-20 [print, online]. – ISSN 1434-6044  Spôsob prístupu: https://link.springer.com/article/10.1140/epjc/s10052-019-7389-9.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADHYA, Souvik Priyam – ADLER, Alexander – ADOLFSSON, Jonatan – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[222061] Production of muons from heavy-flavour hadron decays in pp collisions at √ s = 5.02 TeV / Shreyasi Acharya … [et al.]  – 2019.In: Journal of High Energy Physics = JHEP. – New York (USA) : Springer International Publishing AG č. 9 (2019), s. 1-27 [online, print]. – ISSN 1126-6708  Spôsob prístupu: https://link.springer.com/article/10.1007/JHEP09(2019)008.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADHYA, Souvik Priyam – ADLER, Alexander – ADOLFSSON, Jonatan – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[222063] Measurement of the production of charm jets tagged with D0 mesons in pp collisions at s  √ =7  s=7  TeV / Shreyasi Acharya … [et al.]  – 2019.In: Journal of High Energy Physics = JHEP. – New York (USA) : Springer International Publishing AG č. 8 (2019), s. 1-34 [online, print]. – ISSN 1126-6708  Spôsob prístupu: https://link.springer.com/article/10.1007/JHEP08%282019%29133.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADHYA, Souvik Priyam – ADLER, Alexander – ADOLFSSON, Jonatan – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]

[222064] One-dimensional charged kaon femtoscopy in p-Pb collisions at {s_{NN}}  s  NN  = 5.02 TeV / Shreyasi Acharya … [et al.]  – 2019.In: Physical Review C : Nuclear Physics. – College Park (USA) : American Physical Society Roč. 100, č. 2 (2019), s. 1-15 [print, online, CD-ROM]. – ISSN 2469-9985  Spôsob prístupu: https://inspirehep.net/literature/1727337.
[ACHARYA, Shreyasi – ADAMOVÁ, Dagmar – ADHYA, Souvik Priyam – ADLER, Alexander – ADOLFSSON, Jonatan – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – VOŠČEK, Dominik]


ADC – Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch – 2018

 [191613] First measurement of jet mass in Pb-Pb and p-Pb collisions at the LHC / ALICE Collaboration  – 2018.In: Physics Letters B. Vol. 776 (2018), p. 249-264. – ISSN 0370-2693
[ACHARYA, S. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, M.M. – RINELLA, G.A. – AGNELLO, M. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik – VAĽA, Martin]

[191614] Jpsi production as a function of charged-particle pseudorapidity density in p-Pb collisions at root s(NN )= 5.02 TeV / ALICE Collaboration  – 2018.In: Physics Letters B. Vol. 776 (2018), p. 91-104. – ISSN 0370-2693
[ADAMOVA, D. – AGGARWAL, M. – RINELLA, G.A. – AGNELLO, M. – AGRAWAL, N. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik – VAĽA, Martin]

[192404] Production of He-4 and (4)<(He) over bar> in Pb-Pb collisions at root(NN)-N-S=2.76 TeV at the LHC / ALICE Collaboration  – 2018.In: Nuclear Physics A. Vol. 971 (2018), p. 1-20. – ISSN 0375-9474  Spôsob prístupu: https://ac.els-cdn.com/S0375947417304839/1-s2.0-S0375947417304839-main.pdf?_tid=6ebf3044-cc0c-46c4-a71f-2d1b66eeef19&acdnat=1524130675_91f773609cf1daf6b97f9e0111c71c4c.
[ARCHARYA, S. – ADAMOVÁ, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – AGLIERI RINELLA, G. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik – VAĽA, Martin]

[195437] Lambda(+)(c) production in pp collisions at root s=7 TeV and in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV / ALICE Collaboration  – 2018.In: Journal of High Energy Physics. Vol. 1, no. 4 (2018), p. 108-108. – ISSN 1029-8479
[ACHARYA, S. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, M.M. – RINELLA, G.A. – AGNELLO, M. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik – VAĽA, Martin]

[195438] Measurement of Z(0)-boson production at large rapidities in Pb-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV / ALICE Collaboration  – 2018.In: Physics Letters B. Vol. 780 (2018), p. 372-383. – ISSN 0370-2693
[ACHARYA, S. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, M.M. – AGNELLO, M. – RINELLA, G. A. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik – VAĽA, Martin]

[195454] Longitudinal asymmetry and its effect on pseudorapidity distributions in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV / ALICE Collaboration  – 2018.In: Physics Letters B. Vol. 781 (2018), p. 20-32. – ISSN 0370-2693
[ACHARYA, S. – ADAM, J. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, M. M. – RINELLA, G. A. – ČABALA, Ján – ORAVEC, Matej – JADLOVSKÝ, Ján – VOŠČEK, Dominik – VAĽA, Martin]

[195455] D-Meson Azimuthal Anisotropy in Midcentral Pb-Pb Collisions root S-NN5.02 TeV / ALICE Collaboration  – 2018.In: Physical Review Letters. Vol. 120, no. 10 (2018), p. 2301-2301. – ISSN 1079-7114
[ACHARYA, S. – ADAMOVA, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M. M. – RINELLA, G. A. – ČABALA, Ján – ORAVEC, Matej – JADLOVSKÝ, Ján – VOŠČEK, Dominik – VAĽA, Martin]

[195456] pi(0) and eta meson production in proton-proton collisions at root s8 TeV / ALICE Collaboration  – 2018.In: European Physical Journal C. Vol. 78, no. 3 (2018), p. 263-263. – ISSN 1434-6044
[ACHARYA, S. – ADAM, J. – ADAMOVA, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – ČABALA, Ján – ORAVEC, Matej – JADLOVSKÝ, Ján – VOŠČEK, Dominik – VAĽA, Martin]

[195457] Production of deuterons, tritons, He-3 nuclei, and their antinuclei in pp collisions at root s=0.9, 2.76, and 7 TeV / ALICE Collaboration  – 2018.In: Physical Review C. Vol. 97, no. 2 (2018), p. 4615-4615. – ISSN 2469-9985
[ACHARYA, S. – ADAM, J. – ADAMOVA, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – ČABALA, Ján – ORAVEC, Matej – JADLOVSKÝ, Ján – VOŠČEK, Dominik – VAĽA, Martin]

[195458] Systematic studies of correlations between different order flow harmonics in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV / ALICE Collaboration  – 2018.In: Physical Review C. Vol. 97, no. 2 (2018), p. 4906-4906. – ISSN 2469-9985
[ACHARYA, S. – ADAM, J. – ADAMOVA, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – ČABALA, Ján – ORAVEC, Matej – JADLOVSKÝ, Ján – VOŠČEK, Dominik – VAĽA, Martin]

[195459] The ALICE Transition Radiation Detector: Construction, operation, and performance / ALICE Collaboration  – 2018.In: Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A. Vol. 881(2018), p. 88-127. – ISSN 0168-9002
[ACHARYA, S. – ADAM, J. – ADAMOVA, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – ČABALA, Ján – ORAVEC, Matej – JADLOVSKÝ, Ján – VOŠČEK, Dominik]

[195460] Constraining the magnitude of the Chiral Magnetic Effect with Event Shape Engineering in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV / ALICE Collaboration  – 2018.In: Physics Letters B. Vol. 777 (2018), p. 151-162. – ISSN 0370-2693
[ACHARYA, S. – ADAM, J. – ADAMOVA, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – ČABALA, Ján – ORAVEC, Matej – JADLOVSKÝ, Ján – VOŠČEK, Dominik]

[195461] Inclusive Jpsi production at forward and backward rapidity in p-Pb collisions at root s(NN)=8.16 TeV / ALICE Collaboration  – 2018.In: Journal of High Energy Physics. No. 7 (2018), p. 160-160. – ISSN 1029-8479
[ACHARYA, S. – ACOSTA, F.T – ADAMOVA, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – ČABALA, Ján – ORAVEC, Matej – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – VOŠČEK, Dominik – VAĽA, Martin]

[195462] Search for collectivity with azimuthal Jpsi-hadron correlations in high multiplicity p-Pb collisions at ,root s(NN)=5.02 and 8.16 TeV / ALICE Collaboration  – 2018.In: Physics Letters B. Vol. 780, no. 1(2018), p. 7-20. – ISSN 0370-2693  Spôsob prístupu: 10.1016/j.physletb.2018.02.039.
[ACHARYA, S. – ADAMOVA, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – RINELLA, G. A. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik – VAĽA, Martin]

[195463] Measurement of the inclusive Jpsi polarization at forward rapidity in pp collisions at root s=8 TeV / ALICE Collaboration  – 2018.In: European Physical Journal C. Vol. 78, no. 7 (2018), s. 562-562. – ISSN 1434-6052
[ACHARYA, S. – ACOSTA, F.T – ADAMOVA, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – ČABALA, Ján – ORAVEC, Matej – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – VOŠČEK, Dominik – VAĽA, Martin]

[195464] phi meson production at forward rapidity in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV / ALICE Collaboration  – 2018.In: European Physical Journal C. Vol. 78, no. 7 (2018), p. 559-559. – ISSN 1434-6044
[ACHARYA, S. – ACOSTA, F.T. – ADAMOVA, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – ČABALA, Ján – ORAVEC, Matej – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – VOŠČEK, Dominik – VAĽA, Martin]

[195465] Energy dependence and fluctuations of anisotropic fow in Pb-Pb collisions at root s(NN)5:02 and 2:76 TeV / ALICE Collaboration  – 2018.In: Journal of High Energy Physics. No. 7 (2018), p. 103-103 DOI: 10.1007/JHEP07(2018)103. – ISSN 1029-8479
[ACHARYA, S. – ACOSTA, F.T. – ADAMOVA, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – ČABALA, Ján – ORAVEC, Matej – JADLOVSKÝ, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – VOŠČEK, Dominik – VAĽA, Martin]

[195466] First measurement of Xi(0)(c) production in pp collisions at root s7 TeV / ALICE Collaboration  – 2018.In: Physics Letters B. Vol. 781 (2018), p. 8-19. – ISSN 0370-2693
[ACHARYA, S. – ADAMOVA, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – RINELLA, G.A. – ČABALA, Ján – ORAVEC, Matej – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – VOŠČEK, Dominik – VAĽA, Martin]

[195467] Prompt and non-prompt Jpsi production and nuclear modification at mid-rapidity in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV / ALICE Collaboration  – 2018.In: European Physical Journal C. Vol. 78, no. 6 (2018), p. 1-24. – ISSN 1434-6044  Spôsob prístupu: 10.1140/epjc/s10052-018-5881-2.
[ARCHARYA, S. – ADAMOVA, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – RINELLA, G. A. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik – VAĽA, Martin]

[199022] Neutral pion and eta meson production in p-Pb collisions at root S-NN=5.02 TeV / ALICE Collaboration  – 2018.In: The European Physical Journal C : Particles and Fields. – Berlín (Nemecko) : Springer Roč. 78, č. 8 (2018), s. 1-25 [print]. – ISSN 1434-6044
[ACHARYA, S. – ADAMOVÁ, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – RINELLA, G. A. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik]

[199023] Constraints on jet quenching in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV measured by the event-activity dependence of semi-inclusive hadron-jet distributions / ALICE Collaboration  – 2018.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier Roč. 783 (2018), s. 95-113 [print]. – ISSN 0370-2693
[ACHARYA, S. – ADAMOVÁ, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – RINELLA, G.A. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej – VAĽA, Martin – VOŠČEK, Dominik]

[199024] Anisotropic flow of identified particles in Pb-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV / ALICE Collaboration  – 2018.In: Journal of High Energy Physics : JHEP. – New York (USA) : Springer č. 9 (2018), s. 1-45 [online]. – ISSN 1126-6708.
[ACHARYA, S. – ACOSTA, F.T. – ADAMOVÁ, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – ORAVEC, Matej – VAĽA, Martin – VOŠČEK, Dominik]

[199025] Anisotropic flow in Xe-Xe collisions at root s(NN)=5.44 TeV / ALICE Collaboration  – 2018.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier Roč. 784 (2018), s. 82-95 [print]. – ISSN 0370-2693
[ACHARYA, S. – ACOSTA, F.T. – ADAMOVÁ, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – ORAVEC, Matej – VAĽA, Martin – VOŠČEK, Dominik]

[199026] Dielectron production in proton-proton collisions at root s=7 TeV / ALICE Collaboration  – 2018.In: Journal of High Energy Physics : JHEP. – New York (USA) : Springer č. 9 (2018), s. 1-46 [online]. – ISSN 1126-6708.
[ACHARYA, S. – ACOSTA, F.T. – ADAMOVÁ, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – ORAVEC, Matej – VAĽA, Martin – VOŠČEK, Dominik]

ADC085 [199029] Neutral pion and eta meson production at midrapidity in Pb-Pb collisions at root S-NN=2.76 TeV / ALICE Collaboration  – 2018.In: Physical Review C : Nuclear Physics. – College Park (USA) : American Physical Society Roč. 98, č. 4 (2018), s. 1-20 [print, online, CD-ROM]. – ISSN 2469-9985
[ARCHARYA, S. – ACOSTA, F.T. – ADAMOVÁ, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej – VAĽA, Martin – VOŠČEK, Dominik]

[199031] Inclusive Jpsi production in Xe-Xe collisions at root s(NN)=5.44 TeV / ALICE Collaboration  – 2018.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier Roč. 785 (2018), s. 419-428 [print]. – ISSN 0370-2693
[ACHARYA, S. – ACOSTA, F.T. – ADAMOVÁ, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – ORAVEC, Matej – VAĽA, Martin – VOŠČEK, Dominik]

ADC087 [199032] Azimuthally-differential pion femtoscopy relative to the third harmonic event plane in Pb-Pb collisions at root(NN)-N-S=2.76TeV / ALICE Collaboration  – 2018.In: Physics Letters B : Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier Roč. 785 (2018), s. 320-331 [print]. – ISSN 0370-2693
[ACHARYA, S. – ACOSTA, F.T. – ADAMOVÁ, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – ORAVEC, Matej – VAĽA, Martin – VOŠČEK, Dominik]

[199033] Medium modification of the shape of small-radius jets in central Pb-Pb collisions at root s(NN)=2:76 TeV / ALICE Collaboration  – 2018.In: Journal of High Energy Physics = JHEP. – New York (USA) : Springer č. 10 (2018), s. 1-28 [online]. – ISSN 1126-6708.
[ACHARYA, S. – ACOSTA, F.T. – ADAMOVÁ, D. – ADLER, A. – ADOLFSSON, J. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOSKA, Lukáš – ORAVEC, Matej – SOCHÁŇ, Jaroslav – VAĽA, Martin – VOŠČEK, Dominik]

[199035] Measurement of D-0, D+, D*+ and D-s(+) production in Pb-Pb collisions at root s(NN)=5:02 TeV / ALICE Collaboration  – 2018.In: Journal of High Energy Physics = JHEP. – New York (USA) : Springer č. 10 (2018), s. 1-34 [online]. – ISSN 1126-6708
[ACHARYA, S. – ACOSTA, F.T. – ADAMOVÁ, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – ORAVEC, Matej – VAĽA, Martin – VOŠČEK, Dominik]


ADC – Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch – 2017

[182675] Charged-particle multiplicities in proton-proton collisions at root s=0.9 to 8 TeV / ALICE Collaboration  – 2017.In: European Physical Journal C. Vol. 77, no. 1 (2017), p. 1-39. – ISSN 1434-6044
[ADAM, J. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, M.M. – AGLIERI RINELLA, A. – AGNELLO, M. – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – PAPCUN, Peter]

[182676] W and Z boson production in p-Pb collisions at TeV root s(NN)=5.02 TeV / ALICE Collboration – 2017.In: Journal of High Energy Physics. No. 2 (2017), p. 1-26. – ISSN 1029-8479
[ADAM, J. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, M.M. – AGLIERI RINELLA, G. – AGNELLO, M. – ČABALA, Ján – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik]

[182677] Determination of the event collision time with the ALICE detector at the LHC / ALICE Collaboration – 2017.In: European Physical Journal Plus. Vol. 132, no. 2 (2017), p. 1-17. – ISSN 2190-5444
[ADAM, J. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, M.M. – AGLIERI RINELLA, G. – AGNELLO, M. – ČABALA, Ján – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik]

[182678] JPsi suppression at forward rapidity in Pb-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV / ALICE Collaboration  – 2017.In: Physics Letters B. Vol. 766 (2017), p. 212-224. – ISSN 0370-2693
[ADAM, J. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, M.M. – AGLIERI RINELLA, A. – AGNELLO, M. – ČABALA, Ján – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej]

[182679] Measurement of azimuthal correlations of D mesons with charged particles in pp collisions at root s=7 TeV and p-Pb collisions at root S(NN)=5.02 TeV / ALICE Collaboration  – 2017.In: European Physical Journal C. Vol. 77, no. 4 (2017), p. 1-24. – ISSN 1434-6044
[ADAM, J. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, M.M. – AGLIERI RINELLA, A. – AGNELLO, M. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej]

[182680] Flow Dominance and Factorization of Transverse Momentum Correlations in Pb-Pb Collisions at the LHC / ALICE Collaboration  – 2017.In: Physical Review Letters. Vol. 118, no. 16 (2017), p. 162302-1-162302-12. – ISSN 0031-9007
[ADAM, J. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, A. – AGLIERI RINELLA, M.M. – AGNELLO, M. – ČABALA, Ján – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik]

[182681] phi-Meson production at forward rapidity in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV and in pp collisions at root s=2.76 TeV / ALICE Collaboration  – 2017.In: Physics Letters B. Vol. 768 (2017), p. 203-217. – ISSN 0370-2693
[ADAM, J. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, M.M. – AGLIERI RINELLA, A. – AGNELLO, M. – ČERALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – KOPČÍK, Michal – PAPCUN, Peter]

[182682] Azimuthally Differential Pion Femtoscopy in Pb-Pb Collisions at root s(NN)=2.76 TeV / ALICE Collaboration  – 2017.In: Physical Rview Letters. Vol. 118, no. 22 (2017), p. 222301-1-222301-12. – ISSN 0031-9007
[ADAMOVA, D. – AGGARWAL, M.M. – AGLIERI RINELLA, A. – AGNELLO, M. – AGRAWAL, N. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik]

[182684] K*(892)(0) and phi(1020)meson production at high transverse momentum in pp and Pb-Pb collisions at root sNN=2.76 TeV / ALICE Collaboration  – 2017.In: Physical Review C. Vol. 95, no. 6 (2017), p. 064606-1-064606-18. – ISSN 2469-9985
[ADAM, J. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, M.M. – AGLIERI RINELLA, A. – AGNELLO, M. – ČABALA, Ján – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik – VAĽA, Martin]

[182685] Production of Sigma(1385)(+-) and Xi(1530)(0) in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV / ALICE Collaboration  – 2017.In: European Physical Journal C. Vol. 77, no. 6 (2017), p. 389-406. – ISSN 1434-6044
[ADAMOVA, D. – AGGARWAL, M.M. – AGLIERI RINELLA, A. – AGNELLO, M. – AGRAWAL, N. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik – VAĽA, Martin]

[182788] Energy dependence of forward-rapidity Jpsi and psi (2S) production in pp collisions at the LHC / ALICE Collaboration  – 2017.In: European Physical Journal C. Vol. 77, no. 6 (2017), p. 1-26. – ISSN 1434-6044
[ACHARYA, S. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, M.M. – AGLIERI RINELLA, A. – AGNELLO, M. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik – VAĽA, Martin]

[182789] Production of muons from heavy-flavour hadron decays in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV / ALICE Collaboration  – 2017.In: Physics Letters B. Vol. 770 (2017), p. 459-472. – ISSN 0370-2693
[ACHARYA, S. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, M.M. – AGLIERI RINELLA, A. – AGNELLO, M. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik – VAĽA, Martin]

[182790] Measurement of electrons from beauty-hadron decays in p-Pb collisions at root S(NN) =5.02 TeV and Pb-Pb collisions at. root(NN) =2.76 TeV / ALICE Collaboration  – 2017.In: Journal of High Energy Physics. No. 7 (2017), p. 1-35. – ISSN 1029-8479
[ADAM, J. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, M.M. – AGLIERI RINELLA, A. – AGNELLO, M. – ČABALA, Ján – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – VOŠČEK, Dominik]

[186378] Linear and non-linear flow mode in Pb-Pb collisions at root sNN=2.76 TeV / ALICE Collaboration – 2017. In: Physics Letters B. Vol. 773 (2017), p. 68-80. – ISSN 0370-2693
[ACHARYA, S. – ADAMOVA, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, MM. – RINELLA, A. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik – VAĽA, Martin]

[186382] Centrality dependence of the pseudorapidity density distribution for charged particles in Pb-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV / ALICE Collaboration – 2017. In: Physics Letters B. Vol. 772 (2017), p. 567-577. – ISSN 0370-2693
[ADAM, J. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, M.M. – RINELLA, GA – AGNELLO, M. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik – VAĽA, Martin]

[186385] Evolution of the longitudinal and azimuthal structure of the near-side jet peak in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV / ALICE Collaboration – 2017. In: Physical Review C. Vol. 96, no. 3 (2017), p. 1-18. – ISSN 2469-9985
[ADAM, J. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, MM. – RINELLA, GA – AGNELLO, M. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik – VAĽA, Martin]

[186386] Anomalous Evolution of the Near-Side Jet Peak Shape in Pb-Pb Collisions at root S-NN=2.76 TeV / ALICE Collaboration– 2017. In: Physical Review Letters. Vol. 119, no. 10 (2017), p. 1-13. – ISSN 0031-9007
[ADAM, J. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, MM. – RINELLA, GA – AGNELLO, M. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik]

[186387] Searches for transverse momentum dependent flow vector fluctuations in Pb-Pb and p-Pb collisions at the LHC /ALICE Collaboration – 2017. In: Journal of High Energy Physics. Vol. 2017, no. 9 (2017), p. 1-32. – ISSN 1029-8479
[ACHARYA, S. – ADAMOVA, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, MM. – RINELLA, GA – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik – VAĽA, Martin]

[186389] Insight into particle production mechanisms via angular correlations of identified particles in pp collisions at root s=7 TeV / ALICE Collaboration – 2017. In: European Physical Journal C. Vol. 77, no. 8 (2017), p. 1-17. – ISSN 1434-6052
[ADAM, J. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, MM. – RINELLA, G. Aglieri – AGNELLO, M. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik – VAĽA, Martin]

[186390] Measurement of D-meson production at mid-rapidity in pp collisions at root s=7 TeV / ALICE Collaboration – 2017. In: European Physical Journal C. Vol. 77, no. 8 (2017), p. 1-21. – ISSN 1434-6052
[ACHARYA, S. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, MM. – RINELLA, G.Aglieri – AGNELLO, M. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik – VAĽA, Martin]

[186391] Measurement of the production of high-p(T) electrons from heavy-flavour hadron decays in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV / ALICE Collaboration – 2017. In: Physics Letters B. Vol. 771 (2017), p. 467-481. – ISSN 0370-2693
[ADAM, J. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, M.M. – RINELLA, G. Aglieri – AGNELLO, M. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik]

[186392] Enhanced production of multi-strange hadrons in high-multiplicity proton-proton collisions / ALICE Collaboration – 2017. In: Nature Physics. Vol. 13, no. 6 (2017), p. 535-539. – ISSN 1745-2473
[ADAM, J. – ADAMOVÁ, D. – AGGARWAL, M.M. – RINELLA, G. Aglieri – AGNELLO, M. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej]

[186393] Production of pi(0) and eta mesons up to high transverse momentum in pp collisions at 2.76 TeV / ALICE Collaboration – 2017. In: European Physical Journal C. Vol. 77, no. 5 (2017), p. 1-25. – ISSN 1434-6044
[ACHARYA, S. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, MM. – RINELLA, GA – AGNELLO, M. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik – VAĽA, Martin]

[191606] Kaon femtoscopy in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV / ALICE Collaboration  – 2017.In: Physical Review C. Vol. 96, no. 6 (2017), p. 4613-1-4613-16. – ISSN 2469-9985
[ACHARYA, S. – ADAM, J. – ADAMOVA, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik]

[191607] Measurement of deuteron spectra and elliptic flow in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV at the LHC / ALICE Collaboration  – 2017.In: European Physical Journal C. Vol. 77, no. 10 (2017), p. 658-1-658-20. – ISSN 1434-6044
[ACHARYA, S. – ADAM, J. – ADAMOVA, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik]

[191608] Jpsi Elliptic Flow in Pb-Pb Collisions at root s(NN)=5.02 TeV / ALICE Collaboration  – 2017.In: Physical Review Lettters. Vol. 119, no. 24 (2017), p. 2301-1-2301-13. – ISSN 0031-9007
[ACHARYA, S. – ADAMOVA, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – RINELLA, G.A. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik – VAĽA, Martin]

[191609] Charged-particle multiplicity distributions over a wide pseudorapidity range in proton-proton collisions at root s = 0.9, 7, and 8 TeV / ALICE Cooperation  – 2017.In: European Physical Journal C. Vol. 77, no. 12 (2017), p. 852-1-852-23. – ISSN 1434-6044
[ACHARYA, S. – ADAMOVA, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – AGLIERI RINELLA, G. – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik – VAĽA, Martin]

 [191610] Measuring (KSK +-)-K-0 interactions using Pb-Pb collisions at root S-NN=2.76 TeV / ALICE Collaboration  – 2017.In: Physics Letters B. Vol. 774 (2017), p. 64-77. – ISSN 0370-2693
[ACHARYA, S. – ADAMOVA, D. – ADOLFSSON, J. – AGGARWAL, M.M. – RINELLA, G.Aglieri – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej]


ADC – Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch – 2016


[166052] Forward-central two-particle correlations in p-Pb collisions at ${s_{NN}}$ = 5.02 TeV / ALICE Collaboration – 2016.In: Physics Letters B. Vol. 753 (2016), p. 126-139. – ISSN 0370-2693 Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269315009533.
[ABELEV, B. – ADAM, J. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, M.M. – AGNELLO, M. – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – KOPČÍK, Michal – PAPCUN, Peter – VAĽA, Martin]

[169315] Azimuthal anisotropy of charged jet production in sNN=2.76 TeV Pb-Pb collisions / ALICE Collaboration – 2016.In: Physics Letters B. Vol. 753 (2016), p. 511-525. – ISSN 0370-2693 Spôsob prístupu: www.elsevier.com.
[ADAM, J. – ADAMOVÁ, D. – AGGARWAL, M. M. – AGLIERI RINELLA, G. – AGNELLO, M. – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – PAPCUN, Peter – VAĽA, Martin]

[169316] Pseudorapidity and transverse-momentum distributions of charged particles in proton–proton collisions at √s=13TeV / ALICE Collaboration – 2016.In: Physics Letters B. Vol. 753 (2016), p. 319-329. – ISSN 0370-2693 Spôsob prístupu: www.elsevier.com.
[ADAM, J. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, M. M. – AGLIERI RINELLA, G. – AGNELLO, M. – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – PAPCUN, Peter – VAĽA, Martin]

[169317] Elliptic flow of muons from heavy-flavour hadron decays at forward rapidity in Pb–Pb collisions at √sNN=2.76TeV / ALICE Collaboration – 2016.In: Physics Letters B. Vol. 753 (2016), p. 41-56. – ISSN 0370-2693 Spôsob prístupu: www.elsevier.com.
[ADAM, J. – ADAMOVÁ, D. – AGGARWAL, M. M. – AGLIERI RINELLA, G. – AGNELLO, M. – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – KOPČÍK, Michal – PAPCUN, Peter – VAĽA, Martin]

[169318] Measurement of electrons from heavy-flavour hadron decays in p–Pb collisions at ?sNN=5.02 TeV / ALICE Collaboration – 2016.In: Physics Letters B. Vol. 754, (2016), p. 81-93. – ISSN 0370-2693 Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/journal/03702693/754.
[ADAM, J. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, M.M. – AGLIERI RINELLA, G. – AGNELLO, M. – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – PAPCUN, Peter – VAĽA, Martin]

[169319] Direct photon production in Pb–Pb collisions at ?sNN=2.76TeV / ALICE Collaboration – 2016.In: Physics Letters B: Nuclear, Elementary Particle and High – Energy Physics. Vol. 754 (2016), p. 235-248. – ISSN 0370-2693 Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/journal/03702693/754.
[ADAM, J. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, M.M. – AGLIERI RINELLA, G. – AGNELLO, M. – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – PAPCUN, Peter – VAĽA, Martin]

[175703] Multi-strange baryon production in p-Pb collisions at root(NN)-N-S=5.02 TeV / ALICE Collaboration – 2016.In: Physics Letters B. Vol. 758 (2016), p. 389-401. – ISSN 0370-2693
[ADAM, J. – ADAMOVÁ, D. – AGGARWAL, M.M. – AGLIERI, G.Rinela – AGNELLO, M. – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – PAPCUN, Peter]

[175704] Centrality dependence of the charged-particle multiplicity density at midrapidity in Pb-Pb collisions at root(NN)-N-S=5.02 TeV / ALICE Collaboration – 2016.In: Physical Review Letters. Vol. 116, no. 22 (2016), p. 222302-1-222302-12. – ISSN 0031-9007
[ADAM, J. – ADAMOVÁ, D. – AGGARWAL, M.M. – RINELLA, Aglieri G. – ANGELLO, M. – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal]

[175705] Measurement of an excess in the yield of Jpsi at very low p(T) in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV / ALICE Collaboration – 2016.In: Physical Review Letters. Vol. 116, no. 22 (2016), p. 222301-1-222301-13. – ISSN 0031-9007
[ADAM, J. – ADAMOVÁ, D. – AGGARWAL, M.M. – RINELLA, Aglieri G. – AGNELLO, M. – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – PAPCUN, Peter]

[175706] Multipion Bose-Einstein correlations in pp, p-Pb, and Pb-Pb collisions at energies available at the CERN Large Hadron Collider / ALICE Collaboration – 2016.In: Physical Review C. Vol. 93, no. 5 (2016), p. 054908-1-054908-20. – ISSN 2469-9985
[ADAM, J. – ADAMOVÁ, D. – AGGARWAL, M.M. – RINELLA, Aglieri G. – AGNELLO, M. – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal]

[175707] Particle identification in ALICE: a Bayesian approach / ALICE Collaboration – 2016.In: Europan Physical Journal Plus. Vol. 131, no. 5 (2016), p. 1-24. – ISSN 2190-5444
[ADAM, J. – ADAMOVÁ, D. – AGGARWAL, M.M. – RINELLA, Aglieri G. – ČABALA, Ján – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej]

[175708] Anisotropic flow of charged particles in Pb-Pb collisions at [s{NN}]=5.02 TeV / ALICE Collaboration – 2016.In: Physical Review Letters. Vol. 116, no. 13 (2016), p. 1-12. – ISSN 0031-9007
[ADAM, J. – ADAMOVÁ, D. – AGGARWAL, M.M. – RINELLA, Aglieri, G. – AGNELLO, M. – ČABALA, Ján – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej]

[175710] Event-shape engineering for inclusive spectra and elliptic flow in Pb-Pb collisions at root(NN)-N-S=2.76 TeV / ALICE Collaboration – 2016.In: Physical Review C. Vol. 93, no. 3 (2016), p. 034916-1-034916-22. – ISSN 2469-9985
[ADAM, J. – ADAMOVÁ, D. – AGGARWAL, M.M. – RINELLA, Aglieri, G. – AGNELLO, M. – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – KOPČÍK, Michal – PAPCUN, Peter]

[175711] Centrality dependence of the nuclear modification factor of charged pions, kaons, and protons in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV / ALICE Collaboration – 2016.In: Physical Review C. Vol. 93, no. 3 (2016), p. 034913-1-034913-31. – ISSN 2469-9985
[ADAM, J. – ADAMOVÁ, D. – AGGARWAL, M.M. – AGLIERI, G.Rinela – AGNELLO, M. – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – KOPČÍK, Michal – PAPCUN, Peter]

[175717] Production of K*(892)0 and ? (1020) in p–Pb collisions at ?sNN = 5.02 TeV / ALICE Collaboration – 2016.In: European Physical Journal C. Vol. 76, no. 5 (2016), p. 1-21. – ISSN 1434-6044
[ADAM, J. – ADAMOVÁ, D. – AGGARWAL, M.M. – AGLIERI, G. Rinella – AGNELLO, M. – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal]

[175719] Centrality dependence of charged jet production in p–Pb collisions at ?sNN = 5.02 TeV / ALICE Collaboration – 2016.In: European Physical Journal C. Vol. 76, no. 5 (2016), p. 1-16. – ISSN 1434-6044
[ADAM, J. – ADAMOVÁ, D. – AGGARWAL, M.M. – RINELLA, Aglieri, G. – AGNELLO, M. – ČABALA, Ján – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej]

[175721] Inclusive quarkonium production at forward rapidity in pp collisions at ?s = 8 TeV / ALICE Collaboration – 2016.In: European Physical Journal C. Vol. 76, no. 4 (2016), p. 1-13. – ISSN 1434-6044
[ADAM, J. – ADAMOVÁ, D. – AGGARWALL, M.M. – RINELLA, Aglieri, G. – AGNELLO, M. – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – PAPCUN, Peter]

[175769] Measurement of transverse energy at midrapidity in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV / ALICE Collaboration – 2016.In: Physical Review C. Vol. 94, no. 3 (2016), p. 034903-1-034903-19. – ISSN 2469-9985
[ADAM, J. – ADAMOVÁ, D. – AGGARWAL, M.M. – RINELLA, Aglieri, G. – AGNELLO, M. – ČABALA, Ján – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej]

[175782] H?3 and H[U+203E]?-3 production in Pb-Pb collisions at sNN=2.76 TeV / ALICE Collaboration – 2016.In: Physics Letters B. Vol. 754 (2016), p. 360-372. – ISSN 0370-2693
[ADAM, J. – ADAMOVÁ, D. – AGGARWAL, M.M. – RINELLA, Aglieri, G. – AGNELLO, M. – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – KOPČÍK, Michal – PAPCUN, Peter]

[175802] Multiplicity dependence of charged pion, kaon, and (anti)proton production at large transverse momentum in p-Pb collisions root S-NN=5.02 TeV / ALICE Collaboration – 2016.In: Physics Letters B. Vol. 760 (2016), p. 720-735. – ISSN 0370-2693 Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269316303914.
[ADAM, J. – ADAMOVÁ, D. – AGGARWAL, M.M. – AGLIERI, G.Rinela – AGNELLO, M. – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal]

[175803] Elliptic flow of electrons from heavy-flavour hadron decays at mid-rapidity in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV / ALICE Collaboration – 2016.In: Journal of High Energy Physics. No. 9 (2016), p. 1-33. – ISSN 1029-8479 Spôsob prístupu: https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/51402/ellipticflowofelectrons.pdf?sequence=1.
[ADAM, J. – ADAMOVÁ, D. – AGGARWAL, M.M. – AGLIERI, G.Rinela – AGNELLO, M. – ČABALA, Ján – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej]

[175858] Measurement of D-meson production versus multiplicity in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV / ALICE Collaboration – 2016.In: Journal of High Energy Physics. No. 8 (2016), p. 78-78. – ISSN 1029-8479 Spôsob prístupu: http://link.springer.com/article/10.1007%2FJHEP08%282016%29078.
[ADAM, J. – ADAMOVÁ, D. – AGGARWAL, M.M. – AGLIERI, R. Rinella – AGNELLO, M. – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – PAPCUN, Peter]

[175869] Differential studies of inclusive Jpsi and psi (2S) production at forward rapidity in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2:76 TeVe / ALICE Collaboration – 2016.In: Journal of High Energy Physics. No. 5 (2016), p. 179-179. – ISSN 1029-8479
[ADAM, J. – ADAMOVÁ, D. – AGGARWAL, M.M. – AGLIERI, G. Rinella – AGNELLO, M. – JADLOVSKÁ, Slávka – KOPČÍK, Michal – PAPCUN, Peter – ČERKALA, Jakub]

[175870] Measurement of D-s(+) product ion and nuclear modification factor in Pb-Pb collisions at root S-NN=2.76 TeV / ALICE Collaboration – 2016.In: Journal of Hifg Energy Physics. No. 3 (2016), p. 82-82. – ISSN 1029-8479 Spôsob prístupu: http://paperity.org/p/75903998/measurement-of-d-s-production-and-nuclear-modification-factor-in-pb-pb-collisions-at-sqrt.
[ADAM, J. – ADAMOVÁ, D. – AGGARWAL, M.M. – AGNELLO, M. – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – PAPCUN, Peter]

[175871] Transverse momentum dependence of D-meson production in Pb-Pb collisions at root S-NN=2.76 TeV / ALICE Collaboration – 2016.In: Journal of High Energy Physics. No. 3 (2016), p. 81-81. – ISSN 1029-8479 Spôsob prístupu: http://porto.polito.it/2641683/.
[ADAM, J. – ADAMOVÁ, D. – AGGARWAL, M.M. – AGLIERI, G. Rinella – AGNELLO, M. – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – PAPCUN, Peter]

[175872] Centrality evolution of the charged-particle pseudorapidity density over a broad pseudorapidity range in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76TeV / ALICE Collaboration – 2016.In: Physics Letters B. Vol. 754 (2016), p. 373-385. – ISSN 0370-2693 Spôsob prístupu: http://porto.polito.it/2641678/.
[ADAM, J. – ADAMOVÁ, D. – AGGARWAL, M.M. – AGLIERI, G.Rinella – AGNELLO, M. – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – PAPCUN, Peter]

[175873] Multiplicity and transverse momentum evolution of charge-dependent correlations in pp, p-Pb, and Pb-Pb collisions at the LHC / ALICE Collaboration – 2016.In: European Physical Journal C. Vol. 76 (2016), p. 86-86. – ISSN 1434-6044 Spôsob prístupu: http://link.springer.com/article/10.1140/epjc/s10052-016-3915-1.
[ADAM, J. – ADAMOVÁ, D. – AGGARWAL, M.M. – AGLIERI, G.Rinella – AGNELLO, M. – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – PAPCUN, Peter]

[175907] Centrality dependence of pion freeze-out radii in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV / ALICE Collaboration – 2016.In: Physical Review C. Vol. 93 (2016), p. 4905-4905. – ISSN 2469-9985 Spôsob prístupu: http://journals.aps.org/prc/abstract/10.1103/PhysRevC.93.024905.
[ADAM, J. – ADAMOVÁ, D. – AGGARWAL, M.M. – AGLIERI, G.Rinella – AGNELLO, M. – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – KOPČÍK, Michal – PAPCUN, Peter]

ADC034 [175913] Study of cosmic ray events with high muon multiplicity using the ALICE detector at the CERN Large Hadron Collider / ALICE Collaboration – 2016.In: Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. No. 1 (2016), p. 32-32. – ISSN 1475-7516 Spôsob prístupu: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1475-7516/2016/01/032.
[ADAM, J. – ADAMOVÁ, D. – AGGARWAL, M.M. – AGLIERI, G. Rinella – AGNELLO, M. – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – KOPČÍK, Michal – PAPCUN, Peter]

[175916] Correlated Event-by-Event Fluctuations of Flow Harmonics in Pb-Pb Collisions at sqrt[s_{NN}]=2.76TeV / ALICE Collaboration – 2016.In: Physical review letters. Vol. 117, no. 18 (2016), p. 2301-2301. – ISSN 1079-7114 Spôsob prístupu: http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.117.182301.
[ADAM, J. – ADAMOVÁ, D. – AGGARWAL, M.M. – AGLIERI, G. Rinella – AGNELLO, M. – ČABALA, Ján – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej]

[182658] D-meson production in p-Pb collisions at root S-NN=5.02 TeV and in pp collisions at root S=7 TeV / ALICE Collaboration – 2016.In: Physical Rewiew C. Vol. 94, no. 5 (2016), p. 1-31. – ISSN 2469-9985
[ADAM, J. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, M.M. – RINELLA, Aglieri – AGNELLO, M. – ČABALA, Ján – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej]

[182659] Pseudorapidity dependence of the anisotropic flow of charged particles in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV / ALICE Collaboration – 2016.In: Physics Letters B. Vol. 762 (2016), p. 376-388. – ISSN 0370-2693
[ADAM, J. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, M.M. – RINELLA, Aglieri G. – AGNELLO, M. – ČABALA, Ján – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej]

[182663] Jet-like correlations with neutral pion triggers in pp and central Pb-Pb collisions at 2.76 TeV / ALICE Collaboration – 2016.In: Physics Letters B. Vol. 763 (2016), p. 238-250. – ISSN 0370-2693
[ADAM, J. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, M.M. – RINELLA, A. – AGLIERI RINELLA, A. – ČABALA, Ján – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik]

[182668] Higher harmonic flow coefficients of identified hadrons in Pb-Pb collisions at root sNN=2.76 TeV / ALICE Collaboration – 2016.In: Journal of High Energy Physics. No. 9 (2016), p. 1-42. – ISSN 1029-8479
[ADAM, J. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, M.M. – AGLIERI RINELLA, A. – AGNELLO, M. – ČABALA, Ján – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej]

[182673] Centrality dependence of (sic)(2S) suppression in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV / ALICE Collaboration – 2016.In: Journal of High Energy Physics. No. 6, (2016), p. 1-22. – ISSN 1029-8479
[ADAM, J. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, M.M. – AGLIERI RINELLA, G. – AGNELLO, M. – ČABALA, Ján – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej]

[182674] Charge-dependent flow and the search for the chiral magnetic wave in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV / ALICE Collaboration – 2016.In: Physical Review C. Vol. 93, no. 4 (2016), p. 1-14. – ISSN 2469-9985
[ADAM, J. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, M.M. – RINELLA, Aglieri G. – AGNELLO, M. – ČABALA, Ján – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – JADLOVSKÝ, Ján – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej]


ADC – Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch – 2015


[166046] Inclusive, prompt and non-prompt J$$ production at mid-rapidity in Pb-Pb collisions at ${s_{NN}}$ = 2.76 TeV / ALICE Collaboration – 2015.In: Journal of High Energy Physics. No. 7 (2015), p. 1-29. – ISSN 1029-8479 Spôsob prístupu: http://link.springer.com/article/10.1007%2FJHEP07%282015%29051.
[ADAM, J. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, M.M. – RINELLA, A. – AGNELLO, M. – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – KOPČÍK, Michal – PAPCUN, Peter – VAĽA, Martin]

[166048] Measurement of jet quenching with semi-inclusive hadron-jet distributions in central Pb-Pb collisions at ${{{s}_{{{NN}}}}}$ = 2.76 TeV / ALICE Collaboration – 2015.In: Journal of High Energy Physics. No. 9 (2015), p. 1-42. – ISSN 1029-8479 Spôsob prístupu: http://link.springer.com/article/10.1007%2FJHEP09%282015%29170.
[ADAM, J. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, M.M. – RINELLA, A. – AGNELLO, M. – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – KOPČÍK, Michal – PAPCUN, Peter – VAĽA, Martin]

[166050] Centrality dependence of high-$p_{T}$ D meson suppression in Pb-Pb collisions at ${s_{NN}}$ = 2.76 TeV / ALICE Collaboration – 2015.In: Journal of High Energy Physics. No. 11 (2015), s. 1-21. – ISSN 1029-8479 Spôsob prístupu: http://link.springer.com/article/10.1007/JHEP11%282015%29205?wt_mc=internal.event.1.SEM.ArticleAuthorIncrementalIssue.
[ADAM, J. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, M.M. – RINELLA, A. – AGNELLO, M. – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – KOPČÍK, Michal – PAPCUN, Peter – VAĽA, Martin]

[166051] One-dimensional pion, kaon, and proton femtoscopy in Pb-Pb collisions at ${s_{{NN}}}$ =2.76 TeV / ALICE Collaboration – 2015.In: Physical Review C. Vol. 92, no. 5 (2015), p. 1-24. – ISSN 0556-2813 Spôsob prístupu: https://journals.aps.org/prc/abstract/10.1103/PhysRevC.92.054908.
[ADAM, J. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, M.M. – RINELLA, A. – AGNELLO, M. – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – KOPČÍK, Michal – PAPCUN, Peter – VAĽA, Martin]

[166053] Centrality dependence of inclusive J$$ production in p-Pb collisions at ${s_{NN}}$ = 5.02 TeV / ALICE Collaboration – 2015.In: Journal of High Energy Physics. No. 11 (2015), p. 1-29. – ISSN 1029-8479 Spôsob prístupu: http://link.springer.com/article/10.1007%2FJHEP11%282015%29127.
[ADAM, J. – ADAMOVA, D. – AGGARWAL, M.M. – RINELLA, A. – AGNELLO, M. – ČERKALA, Jakub – JADLOVSKÁ, Slávka – KOPČÍK, Michal – PAPCUN, Peter – VAĽA, Martin]