Archív kategorií: Konferencie

HEPTech NEWSLETTER Issue 10 April 2018 – In focus: Technical University of Košice, Slovakia – the success story of a unique academia – industry matching event

V jednom zo série časopisov HEPTech NEWSLETTER Issue 10 April 2018 vyšiel článok s názvom In focus: Technical University of Košice, Slovakia – the success story of a unique academia – industry matching event (the interview Assoc. prof. Jan Jadlovsky and Dr. Slavka Jadlovska, representatives of TUKE at HEPTech, 5-7 pp.).

Okrem informácií o TU v Košiciach, FEI a výskumnej skupine CMMRaPI na KKUI, ktorej členovia riešia projekt ALICE KE FEI TU – Experiment ALICE na LHC v CERNe: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach, článok obsahuje aj rozhovor s organizátormi konferencie Industry4.0 @ HEPTech.

PRESS RELEASES – AIME on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics 03/2018.

Združenie HEPTech so sídlom v CERN-e v Ženeve vydalo tlačovú správu v PRESS RELEASES s názvom AIME on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics 03/2018 o celom priebehu úspešne zorganizovanej medinárodnej konferencie Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach.

V tlačovej správe sa uvádza, že konferencia Industry4.0 @ HEPTech bola zameraná na prezentáciu komplexných technológií Digitálneho podniku v súlade so stratégiou Industry 4.0, ktorá pokrýva všetky jeho súčasti: kyber.fyzikálne systémy, modelovanie a simuláciu, spôsoby získania a uloženia veľkého objemu dát (Big Data, cloud a grid technológie) a Internet vecí (IoT).

Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics – marec 2018

Združenie HepTech so sídlom v CERNe v Ženeve a Technická univerzita v Košiciach Vás pozýva na konferenciu s medzinárodnou účasťou

Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics”,

ktorá sa uskutoční v dňoch 15.- 16. marec 2018 v Grand Hoteli Starý Smokovec, vo Vysokých Tatrách. Medzi nadnárodné spoločnosti, ktoré už potvrdili účasť a odbornú prezentáciu na tejto konferencii patria: IBM Slovensko, Siemens Slovensko, Klaster AT+R Slovensko, CEIT Slovensko a SOVA Digital, Slovensko.

heptech_tuke_konferencia

Konferencia je určená predstaviteľom akademickej obce a vedeckovýskumným pracovníkom štátnych a súkromných inštitúcií, ktoré vytvárajú podmienky pre aplikáciu technológie Industry 4.0 do praxe, vývojárske firmy a vývojárov uvedených technológií na všetkých úrovniach konceptu Industry 4.0, a užívateľov, ktorí technológie vytvárané podľa koncepcie Industry 4.0 aplikujú a využívajú vo svojich podnikoch v praxi.

Hlavným cieľom konferencie bude prezentácia komplexných technológií Digitálneho podniku v súlade so stratégiou Industry 4.0, ktorá pokrýva všetky jeho súčasti, a to:

 • kyber-fyzikálne systémy,
 • IoT (Internet of Things – Internet vecí), prepojenie všetkých súčasti podniku, ako sú snímače a akčné členy, databázy, resp. úložiská dát a užívateľské prístupové miesta k dátam v reálnom čase  s využitím technológie Internetu,
 • spôsoby získania a uloženia veľkého objemu dát – Big Data, ich transformáciu pomocou moderných techník výpočtu (Cloud technológie, Grid  technológie a pod.) a ich aplikačného využitia pre sledovanie a riadenie kvality produkcie podniku a diagnostiky. Súčasťou prezentácie uvedených technológií  budú systémy modelovania a simulácie procesov na všetkých úrovniach riadenia digitálneho podniku.

Všetky dostupné informácie o konferencii nájdete na: https://indico.cern.ch/event/654636/

Predbežnú agendu konferencie nájdete na https://indico.cern.ch/event/654636/timetable/?view=standard (detailne)

alebo na https://industry40heptech-2018.b2match.io/agenda (stručný prehľad)

Účasť na konferencii podlieha registrácii, ktorú je možné uskutočniť na stránke https://industry40heptech-2018.b2match.io (otvorená do 4.3.2018)

Prehľad o už registrovaných účastníkoch nájdete na: https://industry40heptech-2018.b2match.io/participants#/

Conference Summary Report on Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics Slovakia, March 15-16 2018

Informácie o konferenci  Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and  High-Energy Physics propagovala:

SAV – veda a výskum – odbor medzinárodnej spolupráce informuje
STU Bratislava – granty STUBA
MŠ VVaŠ SR – Národný koordinátor programu EÚ Horizont 2020
BIC Bratislava – Stretnite elitu v oblasti zdieľanej ekonomiky a Industry 4.0
Rezort hospodárstva: Priemysel sa pripravuje na technologický  skok 

Konferencia ICALEPCS 2017 – október 2017

Členovia CMMRaPI prezentovali výsledky riešenia projektu „Experiment ALICE na LHC v CERNe: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach“ na konferencii ICALEPCS 2017 nasledovnými publikáciami:

 1. INFORMATION SYSTEM FOR ALICE EXPERIMENT DATA ACCESS – J. Jadlovsky, S. Jadlovska, J. Cabala, A. Jadlovska, J. Cerkala, M. Kopcik, M. Oravec, D. Voscek, M. Tkacik, E. Hanc, P. Chochula, P. M. Bond
  Tento príspevok bol prezentovaný na konferencii ICALEPCS 2017 v podobe postera:
 2. COMMUNICATION ARCHITECTURE OF THE DETECTOR CONTROL
  SYSTEM FOR THE INNER TRACKING SYSTEM
  – J. Jadlovsky, A. Jadlovska, S. Jadlovska, M. Oravec, D. Voscek, M. Kopcik, J. Cabala, M. Tkacik, P. Chochula, O. Pinazza
  Tento príspevok bol prezentovaný na konferencii ICALEPCS 2017 v podobe postera:
 3. A NOVEL GENERAL PURPOSE DATA ACQUISITION BOARD WITH
  A DIM INTERFACE
  – J. Jadlovsky, A. Jadlovska, S. Jadlovska, M. Oravec, D. Voscek, M. Kopcik, J. Cabala, M. Tkacik, P. Chochula, O. Pinazza
  Tento príspevok bol prezentovaný na konferencii ICALEPCS 2017 v podobe postera:

Konferencia CHEP 2013 – október 2013

Členovia výskumného centra sa zúčastnili 20th International Conference on Computing in High Energy and Nuclear Physics (CHEP) v Amsterdame.
Príspevok o aplikácii Amanda 3 osobne prezentovali Ing. Slávka Jadlovská a Ing. Jakub Čerkala formou posterovej prezentácie.
chep_2013_501
Abstrakt článku vyšiel v Knihe abstraktov konferencie – Book of Abstracts
Prezentovaný článok z konferencie CHEP 2013 je publikovaný v časopise Journal of Physics: Conference Series“