Kontakt

e-mail: jan.jadlovsky@tuke.sk, jadlovsky@kybernetika.sk

Ing. Slávka Jadlovská, PhD. (Deputy Team Leader za TU Košice v rámci spolupráce na projekte výskumu a vývoja ALICE CERN na FEI TU v Košiciach)

e-mail: slavka.jadlovska@tuke.sk

Centrum moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky

Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, FEI, Technická Univerzita v Košiciach

Vysokoškolská 4, 040 01, Košice