Contact

e-mail: jan.jadlovsky@tuke.sk, jadlovsky@kybernetika.sk

Ing. Slávka Jadlovská, PhD. (Deputy Team Leader for TU of Košice within the cooperation on project of research and development ALICE CERN at FEEI TU of Košice)

e-mail: slavka.jadlovska@tuke.sk

Center of Modern Control Techniques and Industrial Informatics

Department of Cybernetics and Artificial Intelligence, FEEI, Technical University of Košice

Vysokoškolská 4, 040 01, Košice