HEPTech NEWSLETTER Issue 10 April 2018 – In focus: Technical University of Košice, Slovakia – the success story of a unique academia – industry matching event

V jednom zo série časopisov HEPTech NEWSLETTER Issue 10 April 2018 vyšiel článok s názvom In focus: Technical University of Košice, Slovakia – the success story of a unique academia – industry matching event (the interview Assoc. prof. Jan Jadlovsky and Dr. Slavka Jadlovska, representatives of TUKE at HEPTech, 5-7 pp.).

Okrem informácií o TU v Košiciach, FEI a výskumnej skupine CMMRaPI na KKUI, ktorej členovia riešia projekt ALICE KE FEI TU – Experiment ALICE na LHC v CERNe: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach, článok obsahuje aj rozhovor s organizátormi konferencie Industry4.0 @ HEPTech.