Pracovná cesta júl-september 2020

Ing. M. Tkáčik sa zúčastnil pracovnej cesty v CERNe trvajúcej od 27.7. do 27.9., počas ktorej prezentoval dosiahnute výsledky na stretnutiach:

O2/FLP Plenary Meeting (25.8.) – prezentácia ALFRED LLA test results
ALICE Technical Board Meeting (25.8.) – prezentácia ALFRED LLA test results
ALICE ITS DCS Meeting (24.9.) – prezentácia ITSCommLayer in FRED