Pracovná cesta júl-september 2021

Ing. M. Tkáčik sa zúčastnil pracovnej cesty v CERNe trvajúcej od 2.7. do 6.9., počas ktorej prezentoval dosiahnute výsledky na stretnutiach:


ITS DCS Meeting (26.08.) – FRED Integration https://indico.cern.ch/event/1069722/ – prezentácia navrhnutej architektúry aplikácie FRED pre detektor ITS

ITS DCS Meeting (02.09.) – FRED Integration https://indico.cern.ch/event/1072238/ – prezentácia integrovanej knižnice ITSCommLayer v rámci aplikácie FRED a výsledkov testov na testovacom pracovisku