Hľadanie možností spolupráce TUKE na projekte ALICE v CERN -e – november 2011

Doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc navštívil CERN v Ženeve s cieľom hľadania možností vzájomnej spolupráce.