Prezentácia KKUI, FEI, TUKE pracovníkom projektu ALICE v CERN -e – august 2012

Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie bola v Ženeve prezentovaná pracovníkom projektu ALICE. Prezentáciu viedol doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.