Článok o asiociovanom členstve TUKE v projekte ALICE CERN – november 2012

V dvojtýždenníku ALICE MATTERS vychádza článok o členstve TUKE v projekte ALICE.
Článok a vzájomnú komunikáciu za riešiteľský tím realizovala Ing. Slávka Jadlovská.