Diseminačný Workshop profesorov a docentov FEI, TU v Košiciach – február 2013

Vo februári 2013 na Diseminačnom Workshope profesorov a docentov FEI TUKE v Herľanoch spoluprácu „TUKE s CERN-om“ za riešiťeľský tím CMMRaPI na KKUI FEI prezentovala doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD. (prezentácia).