Koncepcia riešenia výskumnej úlohy Amanda Server 3 – apríl 2013

Členovia riešiteľského tímu doc. Jadlovského plánujú koncepciu riešenia Amanda Server 3.