Konferencia CHEP 2013 – október 2013

Členovia výskumného centra sa zúčastnili 20th International Conference on Computing in High Energy and Nuclear Physics (CHEP) v Amsterdame.
Príspevok o aplikácii Amanda 3 osobne prezentovali Ing. Slávka Jadlovská a Ing. Jakub Čerkala formou posterovej prezentácie.
chep_2013_501
Abstrakt článku vyšiel v Knihe abstraktov konferencie – Book of Abstracts
Prezentovaný článok z konferencie CHEP 2013 je publikovaný v časopise Journal of Physics: Conference Series“