Pracovná cesta – september 2013

Pracovná cesta doc. Ing. Jána Jadlovského, CSc do CERN-u v Ženeve za účelom špecifikácie úloh pre projekt ALICE.