Pracovná cesta CERN – marec 2014

Členovia výskumného CMMRaPI sa zúčastnili pracovnej cesty v CERN-e v zložení:
doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., Ing. Matej Čopík, Ing. Slávka Jadlovská, Ing. Peter Papcun, Ing. Jakub Čerkala a Ing. Michal Kopčík s cieľom implementácie riešenia výskumnej úlohy AMANDA SERVER 3.

pracovna_cesta_marec_2014