Workshop ALICE – november 2014

Členovia výskumného CMMRAPI sa zúčastnili série prednášok, ktoré boli vedené pracovníkmi CERN-u, v rámci Workshop-u ALICE, organizovaného doc. Jadlovským v Košiciach.
Súčasťou Workshop -u bola aj prezentácia aktuálneho stavu
riešenej úlohy členmi CMMRAPI.
Prednášky boli členené na
samostatné bloky:

  • Chochula, Peter: The ALICE Detector Control System
  • Chochula, Peter: DCS and the ALICE 02 Project, DCS Workshop Košice (november)
  • Senyukov, Serhyi: Detector Control System of Alice ITS
  • Senyukov, Serhyi: DCS of the ITS Upgrade
  • Bond, Peter: Introduction to Computing Architecture: ALICE DCS
  • Pinazza, Ombretta: Introduction to WinCC OA