Pracovná cesta – február 2015

Členovia výskumného CMMRAPI sa zúčastnili pracovnej cesty v CERN-e v zložení:

  • doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.
  • Ing. Matej Oravec
  • Ing. Ján Čabala

V rámci pobytu pracovali na realizácii analytických a programatorských prác v súvislosti s vývojom novej generácie Pixlového detektora. Po konzultácii a koordinačnej porade s vedením projektu na čele s projektovým managerom Luciano Mousa nám bol určenný rozsah prác pri vývoji detektora. Následne  sme obdržali podklady (elektrické schémy napájania detektora, systému  blokácie a chladenia ako aj podklady v súvislosti s pripájaním uvedených modulov do DCS experimentu ALICE).

Následne sme prevzali dostupné periférie (nový chladiaci modul Huber, existujúci napajací zdroj CAEN). Uvedené periférie boli pripojené k počítačovému serveru s nainštalovaným systémom WINCC OA. Počas nášho pobytu bol vytvorený programový interface pre chladiaci modul Huber a spolu s napajacím modulom CAEN boli uvedené periférie logicky a fyzicky zapojené do DCS ALICE počas nášho pobytu.

Takýmto spôsobom bolo vytvorené pracovisko na ktorom je možné pracovať aj cez vzdialený prístup.

Okrem toho boli vykonané jednania v súvislosti s aktivitami HepTech a spoločnou konferenciou „úžasný svet CERN-u a jeho výskum-staň sa jeho súčasťou“.