Pracovná cesta – marec 2015

Ing. Matej Oravec sa zúčastnil pracovnej cesty v CERN-e.

Časť práce pozostávala z vytvorenia driver-u pre chladiace zariadenie Hubert MiniChiller H1 plus a jeho prepojenie s WINCC OA. Chladiace zariadenie je pripojené na PC prostredníctvom sériového rozhrania RS232. Driver zariadenia je realizovaný v programovacom jazyku C++ (pod OS Windows) a obsahuje naprogramovanú komunikáciu so zariadením (zápis dát na sériový port a ich kódovanie/dekódovanie do formy zrozumiteľnej pre pripojené chladiace zariadenie). Driver má implementované aj funkcionality DIM servera a odosiela dáta zo zariadenia do vizuálizácie vo WINCC. Vizualizácia obsahuje funkcie pre ovládanie chladiaceho zariadenia z PC.

Ďalšia časť práce pozostávala z vytvorenia komunikácie medzi vyvíjanou kartou, pracovne nazývanou Readout Board (RB) a nástrojom WINCC OA. Komunikácia bola realizovaná v jazyku C/C++ (pod OS SLC 6) s implementovanou funkcionalitou DIM servera. Karta je ešte vo vývoji a teda jej funkcionalita je zatiaľ obmedzená.