Okná Cern-u dokorán – máj 2014

Vo štvrtok 28.5.2014 v čase od 9:00 do 13:15 v posluchárni M5 na PF UPJŠ Moyzesova 11 v Košiciach sa uskutočnil seminár „Okná CERN-u dokorán„, ktorý organizovali CERN, UEF SAV Košice, UEF UPJŠ Košice a KKUI FEI TU Košice.
Seminár bol určený pre žiakov stredných škôl so záujmom o fyziku, techniku a informatiku.

Program seminára.

Oblasť spolupráce, resp. vecne zameranie spolupráce CMMRaPI na KKUI FEI – TUKE a CERN-u  prezentoval doc. Peter Chochula a doc. Ján Jadlovský v časti „Ako sa riadia obrie experimenty v CERN-e“ P. Chochula (CERN), J. Jadlovský (FEI TUKE). Keďže sa jedná o prezentáciu fyziky, automatizácie a informatiky pre študentov stredných škôl s cieľom zvýšit záujem o uvedené oblasti, forma prezentácie bola volená populárnejším spôsobom.