Pracovná cesta – január 2016

Doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., Ing. Michal Varga a Ing. Dominik Vošček sa zúčastnili pracovnej cesty v CERN-e.