Pracovná cesta máj/jún 2016

Doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc. a Ing. Matej Oravec sa zúčastnili pracovnej cesty v CERN-e v súvislosti s realizáciou úloh spojených s DCS experimentu ALICE. V rámci týchto úloh sme v laboratóriu Organizácie pre jadrový výskum CERN v Ženeve realizovali laboratórne pracovisko s rovnakou štruktúrou a programovými modulmi aké sú implementované v rámci laboratória V 142 KKUI, FEI, TU. Rovnako boli vykonané jednania s prezentovaním doteraz riešených úloh a konzultovaný ďalší postup v rámci riešenia úloh spojených s DCS experimentu ALICE.