Pracovná cesta február/marec 2017

doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., Ing. Slávka Jadlovská, PhD., Ing. Dominik Vošček a Milan Tkáčik sa zúčastnili pracovnej cesty, pričom sa zaoberali riešením úlohy a vývojom pracoviska pre testovanie kritických teplôt jednotlivých častí pixelového detektora.