Archívy autora: Dominik Vošček

Pracovná cesta august/september 2017

doc. Ing. J. Jadlovský, CSc., doc. Ing. A. Jadlovská, PhD., Ing. S. Jadlovská, PhD. –  Pracovné stretnutia a realizácia úloh na medzinárodnom projekte základného výskumu „Experiment ALICE na LHC v CERN“, pracovné stretnutia v súvislosti s organizovaním konferencie Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics (HepTech – TU – CERN),

Zasadnutie Európskeho výboru pre budúce urýchľovače ECFA/RECFA (The European Committee for Future Accelerators) – REGFA Meeting in Bratislava 17. 5. – 19. 5. 2018

17. mája 2018 prijala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová na pôde MŠVVaŠ SR generálnu riaditeľku CERN Fabiolu Gianotti a riaditeľa pre výskum a počítače CERN Eckharda Elsena.http://www.minedu.sk/ministerka-skolstva-martina-lubyova-prijala-generalnu-riaditelku-cern-fabiolu-gianotti/

Prijatie sa uskutočnilo pri príležitosti zasadnutia Európskeho výboru pre budúce urýchľovače ECFA/RECFA (The European Committee for Future Accelerators), ktoré sa konalo v Bratislave v dňoch 17. – 19. mája 2018.

Agendu a informácie o RECFA Meeting-u nájdete na:

https://indico.cern.ch/event/711794/timetable/?print=1&view=standard

Na RECFA Meeting in Slovakia vystúpil doc. Ivan Králik (SAV Košice) s prednáškou Slovak Participation in ALICE, v ktorej uviedol, že Technická univerzita v Košiciach je plným členom ALICE Collaboration od roku 2015, pričom poukázal aj na riešené úlohy a dosiahnuté výsledky riešiteľským tímom v rámci projektu ALICE KE FEI TU – Experiment ALICE na LHC v CERNe: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach

CERN – Európska organizácia pre jadrový výskum so sídlom v Ženeve je najvýznamnejšia medzinárodná vládna organizácia v oblasti výskumu elementárnych častíc a štruktúry hmoty a predstavuje svetovú špičku v oblasti časticovej fyziky a fyziky vysokých energií. MŠVVaŠ SR je odborným garantom spolupráce Slovenskej republiky s CERN a národným financujúcim orgánom.
Pani ministerka poďakovala predstaviteľom CERN za vytvorenie vynikajúcich podmienok pre účasť slovenských tímov na experimentoch ATLAS, ALICE, ISOLDE a NA62 v CERN. Rovnako vyzdvihla spoluprácu Slovenskej republiky s CERN ako jednu z najvýznamnejších a najúspešnejších multilaterálnych spoluprác v oblasti vedy a výskumu v SR.

Pracovná cesta máj/jún 2017

doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., Ing. Slávka Jadlovská, PhD., Ing Matej Oravec, Ing. Ján Čabala, Ing. Dominik Vošček, Bc. Erik Hanc a Milan Tkáčik sa zúčastnili pracovnej cesty, pričom sa riešili úlohy DARMA (Čabala a Hanc), simulátor čítania údajov (Oravec a Vošček) a rozšírenie komunikačno riadiacej architektúry DCS pre ITS (Tkáčik).