Pracovná cesta máj/jún 2017

doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., Ing. Slávka Jadlovská, PhD., Ing Matej Oravec, Ing. Ján Čabala, Ing. Dominik Vošček, Bc. Erik Hanc a Milan Tkáčik sa zúčastnili pracovnej cesty, pričom sa riešili úlohy DARMA (Čabala a Hanc), simulátor čítania údajov (Oravec a Vošček) a rozšírenie komunikačno riadiacej architektúry DCS pre ITS (Tkáčik).