Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics – marec 2018

Združenie HepTech so sídlom v CERNe v Ženeve a Technická univerzita v Košiciach Vás pozýva na konferenciu s medzinárodnou účasťou

Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics”,

ktorá sa uskutoční v dňoch 15.- 16. marec 2018 v Grand Hoteli Starý Smokovec, vo Vysokých Tatrách. Medzi nadnárodné spoločnosti, ktoré už potvrdili účasť a odbornú prezentáciu na tejto konferencii patria: IBM Slovensko, Siemens Slovensko, Klaster AT+R Slovensko, CEIT Slovensko a SOVA Digital, Slovensko.

heptech_tuke_konferencia

Konferencia je určená predstaviteľom akademickej obce a vedeckovýskumným pracovníkom štátnych a súkromných inštitúcií, ktoré vytvárajú podmienky pre aplikáciu technológie Industry 4.0 do praxe, vývojárske firmy a vývojárov uvedených technológií na všetkých úrovniach konceptu Industry 4.0, a užívateľov, ktorí technológie vytvárané podľa koncepcie Industry 4.0 aplikujú a využívajú vo svojich podnikoch v praxi.

Hlavným cieľom konferencie bude prezentácia komplexných technológií Digitálneho podniku v súlade so stratégiou Industry 4.0, ktorá pokrýva všetky jeho súčasti, a to:

  • kyber-fyzikálne systémy,
  • IoT (Internet of Things – Internet vecí), prepojenie všetkých súčasti podniku, ako sú snímače a akčné členy, databázy, resp. úložiská dát a užívateľské prístupové miesta k dátam v reálnom čase  s využitím technológie Internetu,
  • spôsoby získania a uloženia veľkého objemu dát – Big Data, ich transformáciu pomocou moderných techník výpočtu (Cloud technológie, Grid  technológie a pod.) a ich aplikačného využitia pre sledovanie a riadenie kvality produkcie podniku a diagnostiky. Súčasťou prezentácie uvedených technológií  budú systémy modelovania a simulácie procesov na všetkých úrovniach riadenia digitálneho podniku.

Všetky dostupné informácie o konferencii nájdete na: https://indico.cern.ch/event/654636/

Predbežnú agendu konferencie nájdete na https://indico.cern.ch/event/654636/timetable/?view=standard (detailne)

alebo na https://industry40heptech-2018.b2match.io/agenda (stručný prehľad)

Účasť na konferencii podlieha registrácii, ktorú je možné uskutočniť na stránke https://industry40heptech-2018.b2match.io (otvorená do 4.3.2018)

Prehľad o už registrovaných účastníkoch nájdete na: https://industry40heptech-2018.b2match.io/participants#/

Conference Summary Report on Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics Slovakia, March 15-16 2018

Informácie o konferenci  Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and  High-Energy Physics propagovala:

SAV – veda a výskum – odbor medzinárodnej spolupráce informuje
STU Bratislava – granty STUBA
MŠ VVaŠ SR – Národný koordinátor programu EÚ Horizont 2020
BIC Bratislava – Stretnite elitu v oblasti zdieľanej ekonomiky a Industry 4.0
Rezort hospodárstva: Priemysel sa pripravuje na technologický  skok