Konferencia ICALEPCS 2017 – október 2017

Členovia CMMRaPI prezentovali výsledky riešenia projektu „Experiment ALICE na LHC v CERNe: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach“ na konferencii ICALEPCS 2017 nasledovnými publikáciami:

 1. INFORMATION SYSTEM FOR ALICE EXPERIMENT DATA ACCESS – J. Jadlovsky, S. Jadlovska, J. Cabala, A. Jadlovska, J. Cerkala, M. Kopcik, M. Oravec, D. Voscek, M. Tkacik, E. Hanc, P. Chochula, P. M. Bond
  Tento príspevok bol prezentovaný na konferencii ICALEPCS 2017 v podobe postera:
 2. COMMUNICATION ARCHITECTURE OF THE DETECTOR CONTROL
  SYSTEM FOR THE INNER TRACKING SYSTEM
  – J. Jadlovsky, A. Jadlovska, S. Jadlovska, M. Oravec, D. Voscek, M. Kopcik, J. Cabala, M. Tkacik, P. Chochula, O. Pinazza
  Tento príspevok bol prezentovaný na konferencii ICALEPCS 2017 v podobe postera:
 3. A NOVEL GENERAL PURPOSE DATA ACQUISITION BOARD WITH
  A DIM INTERFACE
  – J. Jadlovsky, A. Jadlovska, S. Jadlovska, M. Oravec, D. Voscek, M. Kopcik, J. Cabala, M. Tkacik, P. Chochula, O. Pinazza
  Tento príspevok bol prezentovaný na konferencii ICALEPCS 2017 v podobe postera: