Pracovná cesta august/september 2017

doc. Ing. J. Jadlovský, CSc., doc. Ing. A. Jadlovská, PhD., Ing. S. Jadlovská, PhD. –  Pracovné stretnutia a realizácia úloh na medzinárodnom projekte základného výskumu „Experiment ALICE na LHC v CERN“, pracovné stretnutia v súvislosti s organizovaním konferencie Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics (HepTech – TU – CERN),