Pracovná cesta november 2017

doc. Ing. J. Jadlovský, CSc., Ing. S. Jadlovská, PhD., Ing. L. Koska, Ing. J. Socháň, Ing. D. Vošček