30. výročie vstupu SR do Európskej výskumnej organizácie CERN – 27.6.2023

30. výročie vstupu SR do Európskej výskumnej organizácie CERN – 27.6.2023, Vedecký park UK v Bratislave – na slávnostnom zasadnutí spojenom s prednáškami sa zúčastnila doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD. (https://fmph.uniba.sk/detail-novinky/back_to_page/fakulta-matematiky-fyziky-a-informatiky-uk/article/30-rokov-slovenskej-republiky-v-cern-e/calendar_date/2023/june/)

Slovenská republika sa stala členskou krajinou medzivládnej vedeckej inštitúcie CERN dňa 1. júla 1993. Oslava tohto výročia sa pod záštitou prezidentky SR uskutočnila v utorok 27. júna 2023 na pôde Univerzity Komenského v Bratislave. 

Na oslavách sa zúčastnila riaditeľka CERN pre medzinárodné vzťahy Charlotte Warakaulle, zástupcovia MŠVVaŠ Slovenskej republiky, MŠMT Českej Republiky, veľvyslanec SR pri OSN v Ženeve, zástupcovia inštitúcií spolupracujúcich s CERN zo Slovenska (SAV, UK, UPJS, TUKE) aj z Čiech (UK, AV ČR). 

Na slávnostnom zasadnutí vo Vedeckom Parku UK v Mlynskej doline v Bratislave pozvaní hostia predniesli svoje príhovory a zástupcovia slovenskej vedeckej obce zosumarizovali, čo sa na Slovensku za 30 rokov spolupráce s CERN podarilo, nielen na vedeckej úrovni, vo výučbe študentov rôznych odborov (fyzika, elektronika, IT) ale aj aký prínos mala spolupráca pre slovenský priemysel.

Na zasadnutí sa konštatovalo, že transfer špičkových technológií z CERN-u do SR umožňuje zapojenie našich špecialistov a ich expertízu v nových technológiách vyvíjaných v CERN-e v oblasti elektroniky, kybernetiky, fyziky kovov, vývoji medicínskych detektorov, supravodivých magnetov a sieťových riadiacich systémov.

Zdroj: Výbor pre spoluprácu SR s CERN-om

Na slávnostnom zasadnutí vo Vedeckom Parku UK sa za riešiteľský tím projektu ALICE TUKE zúčastnili doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD. a Ing. Slávka Jadlovská, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky – zoznam príspevkov: https://indico.cern.ch/event/1250074/contributions/

Galéria z podujatia: https://cernbox.cern.ch/preview/public/ku3YLBC0U8wnUfj/PANA5196.jpg