2. Česko-slovenský ALICE workshop Danišovce, 15.5.2023 – 17.5.2023

2. Česko-slovenský ALICE workshop Danišovce, 15.5.2023 – 17.5.2023, prezentácia výsledkov projektu riešiteľmi projektu z TU za rok 2023, (prezentovali : Ing. Slávka Jadlovská, PhD., Ing. Tomáš Tkáčik, Bc. Dominika Líšková, Bc. Filip Pazdič), za riešiteľský tím sa Workshopu zúčastnila aj doc. Anna Jadlovská, PhD. (https://indico.cern.ch/event/1244578/)

Na 2. Česko-slovenskom ALICE workshop-e, ktorý sa uskutočnil v Danišovciach (15.5.2023 – 17.5.2023)  členovia riešiteľského tímu  Ing. Slávka Jadlovská, PhD., Ing. Tomáš Tkáčik, Bc.Dominika Líšková a Bc. Filip Pazdičprezentovali dosiahnuté výsledky projektu ALICE TUKE za rok 2023 v rámci prednášky s názvom:

„Participácia Technickej univerzity v Košiciach na experimente ALICE v CERNe“

Za riešiteľský tím sa Workshopu zúčastnila aj doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.

Program a zoznam príspevkov: https://indico.cern.ch/event/1244578/