Participácia TUKE na experimente ALICE v CERN-e, 3.8.2023

V časopise HALO TU 4 2022/2023 (Štvrťročník Technickej univerzity v Košiciach) bol  publikovaný článok s názvom Participácia TUKE na experimente ALICE v CERN-e (autor: Ing. Slávka Jadlovská, PhD.), v ktorom súopísané hlavné míľniky doterajšej spolupráce TUKE-CERN.

HALO TU 4 2022/2023:   https://pdf.tuke.sk/halo-tu/halotu-22-23-4.pdf

Novinky TUKE: https://icube.tuke.sk/wps/portal/halotu/clanky/4-2022-2023-participacia-tuke-na-experimente-alice-v-cern