Vedecký tím Technickej univerzity v Košiciach – participácia TUKE na experimente ALICE v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN)

14. mája 2024 sa uskutočnil druhý ročník slávnostného udeľovania ocenení pre výnimočné osobnosti v Košickom kraji v oblasti vedy a výskumu, podnikania, inovácií a startupov – Košice Region Innovation Awards.

V kategórii najlepší vedec/vedecký tím Košického kraja získal ocenenie:
Vedecký tím Technickej univerzity v Košiciach – participácia TUKE na experimente ALICE v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN),  v zložení: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc. a doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD. z Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE, Ing. Slávka Jadlovská, PhD. z Fakulty výrobných technológií TUKE, Ing. Tomáš Tkáčik, Ing. Milan Tkáčik, PhD. a ďalší členovia riešiteľského tímu.

Ocenenie „Vedecký tím Technickej univerzity v Košiciach – participácia TUKE na experimente ALICE v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN)“ od rektora TUKE prof. Ing. Petra Mésároša, PhD. prevzala doc. Ing. A. Jadlovská, PhD.

Pred prevzatím ocenenia bol organizátormi Innovation Awards premietnutý videomedajlon.
Zdroj: HALO TU 4 2022/2023