20. výročie členstva Slovenskej republiky v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN) – jún 2013

20. výročie členstva Slovenskej republiky v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN).

Pri oslave tohto výročia si z rúk ministera školstva prevzal čestné uznanie aj vedúci experimentu ALICE Paolo Giubellino.

Podrobnejšie informácie sú na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a tlačovú správu vydala aj TASR.

Za TUKE sa na oslave 20. výročia členstva SR v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN) zúčasnil Team Leader za TUKE v rámci spolupráce na projekte výskumu a vývoja ALICE CERN na TU doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc. a členka riešiteľského tímu Ing. Slávka Jadlovská, PhD. (Deputy Team Leader za TUKE).

Súbor prednášok