TU Košice prijatá za člena HepTech – jún 2015

TU Košice bola prijatá za člena HepTech (High-Energy Physics Technology Transfer Network Board) v júni 2015.

TU Košice bola zároveň uvedená ako člen združenia HEPTech v ročenke Yearbook 2015